Yara Farmers Event Mechelen

Op 16 januari hield Yara Benelux een Farmers Event in Mechelen. In dit artikel vindt u de belangrijkste punten die die dag zijn besproken. Het gaat om het naar nul brengen van de CO2-emissie, de waarde van een goed afgestelde kunstmeststrooier en waarom zwavel zo belangrijk voor uw gras is.

De noodzaak van stikstofmeststoffen en de noodzaak van CO2 reductie

Stikstofmeststoffen voeden bijna de helft van de wereldbevolking. De noodzakelijkheid van deze meststoffen is hiermee direct aangetoond. Acuut minder meststoffen gebruiken betekent of minder produceren of met meer land hetzelfde produceren. Beide zijn geen optie.

Ondanks dat stikstofmeststoffen dus onmisbaar zijn, levert de productie en gebruik een belangrijke bijdrage aan de CO2 uitstoot. Ook is duidelijk dat het klimaatveranderingen ondergaat. Daarom heeft Yara zich ten doel gesteld klimaatneutraal te zijn in 2050. Daar wordt nu vol op ingezet middels ‘Green ammonia’.

Groene ammoniak is gebaseerd op waterstof die vrijkomt uit elektrolyse van water. Uiteindelijk worden hiervan nitraatmeststoffen gemaakt. Ureum bestaat dan niet meer in dit proces. De techniek is er al, maar is nog erg kostbaar. De focus van Yara ligt dus ook in het terugdringen van deze kosten. Zero Carbon Footprint wordt dus het handelsmerk van Yara. In Zweden worden onder dit handelsmerk al als eindproduct koekjes op de markt gebracht.

 

Kunstmeststooier afstellen

Tijdens het Yara Farmers Event wees Geert Ghys, directeur van Praktijkcentrum Land- en Tuinbouw, er op dat er voor duizenden euro’s door de strooier van iedere landbouwer stromen. Een goede afstelling is dus niet allen landbouwkundig verstandig, maar ook financieel. Alle systemen voor precisielandbouw ten spijt, het start met het stabiliseren van de strooier, waterpas in de hefinrichting en de juiste hoogte instellen. Een afdraaiproef verzekert u van de juiste afgifte. Met een strooiproef controleert u de juiste verdeling.

Zie ook: Nauwkeurig strooien - gebruik de juiste instellingen

Interessant is te zien wat de kwaliteit (hardheid, korrelgrootte, uniformiteit in vorm en soortelijk gewicht) doet met de kwaliteit. Ontmenging van blend werd door dhr. Ghys treffend gedemonstreerd. Zie de onderstaande filmpjes.Zwavel katalysator en bouwsteen

Het element zwavel komt steeds meer onder de aandacht bij melkveehouders, en terecht. Zwavel is belangrijk vanwege stikstofefficiëntie en als een zeer belangrijke bouwsteen in goed verteerbare eiwitten (Cysteïne en Methionine).

Maar wat blijkt: de beschikbaarheid van zwavel in het begin van het groeiseizoen (1e en 2e snede) valt vaak tegen. Naast dat zwavel immobiel is, is 95% niet beschikbaar. Komt er door koudere temperaturen tijdens de groei van de belangrijkste grassnede te weinig vrij door mineralisatie (ook uit dierlijke mest). Bijbemesten met een zwavelhoudende meststof (met wateroplosbare zwavel) is dan een must. Een optimale zwavelvoorziening geeft een betere benutting van de beschikbare stikstof. U zou het kunnen zien als een katalysator in het opnemen van stikstof door de grasplant. Daarnaast is zwavel een belangrijke bouwsteen voor Methionine en Cysteïne. Deze aminozuren zijn belangrijke bouwstenen voor DarmVerteerbaarEiwit.

Als melkveehouder kunt u zelf laten controleren of uw kuil genoeg zwavel bevat. In de analyse van uw voederwaarde kunt u de N:S verhouding laten analyseren. Een N:S verhouding < 12 in uw graskuil is goed. Bij een verhouding >12 is er ruimte voor verbetering van uw stikstofefficiënte en eiwit kwaliteit.