Nat, natter, natst: drijfmest pas voor de tweede snede?

Ieder jaar is anders wat betreft het weer. Deze warme natte winter na een droge zomer vraagt om een andere start van het bemestingsseizoen dan ‘normale’ winters. In dit artikel bespreekt Gras- en Melkveespecialist Theo Courtz de mogelijkheden van minerale meststoffen en drijfmest onder deze natte omstandigheden.

Het streven naar zo vroeg mogelijk drijfmest op het grasland te krijgen, is  een goede zaak. Door deze vroege gift is de kans het grootst dat de elementen op het juiste moment vrijkomen voor een optimale groei van het gras. Maar dan moet dat wel kunnen.

Beoordeel of uw percelen al draagkrachtig genoeg zijn. Heb vooral geduld. Het duurt altijd best wel lang voordat het voorjaarszonnetje genoeg kracht heeft om de graspercelen voldoende te laten afdrogen. Draineren en zorgen voor goede sloten en afwatering helpen enorm. Als boer kent u de graspercelen dus kunt u onderscheid maken waar de grond eerder bekwaam is om uit te rijden. Door het te vroeg berijden van de percelen krijg je situaties waarbij veel goed gras verloren gaat en door structuurschade krijg je door het hele jaar lagere opbrengsten van het gras. In de rijsporen zie je veel slechte grassen en onkruid hun kans grijpen. Met name Ruwbeemd is hiervan een voorbeeld.

Naast het toedienen van drijfmest komt er ook een moment waarop kunstmest gestrooid moet worden. De volgorde zou dit jaar wel eens andersom kunnen zijn. Als het natte weer lang aanhoudt en het gras behoorlijk doorgroeit door het warme weer, is het een mogelijkheid om een gedeelte van de kunstmest alvast te geven voordat drijfmest uitgereden kan worden. In het uiterste geval zal drijfmest pas na de eerste snede gegeven kunnen worden.

Mocht deze situatie zich voordoen, dan is het van belang om ook naar kalium te kijken. Op basis van de bodemanalyse is te zien hoeveel er voor de eerste snede nodig is. Een optie is om dan te kiezen voor YaraMila NK 16-0-30.  Door bijvoorbeeld 200 kg per ha te zaaien geef je een mooie hoeveelheid kali en stikstof. Een tweede gift zou dan met YaraBela WEIDE-SULFAN gedaan kunnen worden. Ook hiervan 200 tot 300 kg. Tot de verwachte oogst moet er wel 3 weken tussen zitten voor voldoende opname en omzetting.

Stikstof wat met name nodig is voor groei, kun je het beste geven je in de vorm van ammonium-  en nitraatstikstof wat in die vorm in kalkamonsalpeter zit. Verder vraagt het gras ook om zwavel in de eerste en tweede snede. Voorheen kwam zwavel voor niets uit de lucht vallen maar tegenwoordig, nu alle uitstoot bij de industrie behoorlijk gereduceerd is, moeten we het zelf aankopen. Wil je in 1 keer voldoende zwavel en stikstof geven, dan kun je kiezen voor YaraBela SULFAN. Wil je ook voldoende Selenium in het gras voor een gezonde veestapel, dan kun je kiezen voor YaraBela WEIDE-SULFAN. Dit bevat 10 ppm Selenium.

Voor het bepalen van het optimale moment om kunstmest te strooien verwijs ik u graag naar onze Yara GrassN app.