Yara Farmwalk erg populair onder melkveehouders

Sinds september was het mogelijk om de Yara Farmwalk aan te vragen. Yara graslandspecialist Theo Courtz zag een groot aantal vragen binnen komen. ‘Wat opvalt zijn de verschillende opvattingen over meststoffen’. Hij deelt zijn ervaringen.

Wel of geen gebruik van ureum

De laatste Farmwalk van Theo vond plaats bij een melkveehouder in Markelo. ‘Wat direct opviel is dat door de droogte het onkruid vrij spel had gekregen’, geeft Theo aan. ‘De bemesting heeft hier waarschijnlijk ook invloed op gehad.’ Milieubewustzijn was verder een thema dat centraal stond in de bedrijfsvoering. ‘Er wordt veel aandacht besteed aan onderzoek en ontwikkeling’, viel Theo op. ‘In samenwerking met de WUR werd er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het terugdringen van methaan, erg interessant.’

Droogte belangrijke factor

Het gebied rond Markelo heeft erg te lijden gehad van de droogte in dit seizoen. ‘In de studieclub waar deze boer in zat werd beweerd dat het gebruik van ureumhoudende meststoffen zorgde voor gras dat beter bestand was tegen droogte. Dat was een interessante discussie, aangezien wij dan ammoniumnitraat-meststoffen adviseren. Je wilt in het voorjaar een directe werking van de meststof, terwijl ureum eerst nog omgezet moet worden.’

Biodiversiteit belangrijk thema

Wat verder opviel was dat de melkveehouders die zich aan hadden gemeld voor de Yara Farmwalk érg bezig zijn met hun grasland. Biodiversiteit is een thema dat vaak terugkwam: ‘Ik was bij een melkveehouder in Groningen die in een studieclub waar geëxperimenteerd is met kruidenrijk grasland. De resultaten waren nogal wisselend.’ In Nederland is slechts een zeer klein deel  van het grasland oppervlak ingezaaid met alternatieven als klavers en het zogeheten ‘saladebuffet’.

Kwaliteit van meststoffen

Opvallend is dat boeren niet altijd meer klakkeloos meststoffen inkopen. ‘De kennis over meststoffen is hoog, waarbij boeren niet altijd meer inkopen via hun vaste adres.’ Deze kritische houding is gezond, maar er schuilt ook een gevaar in, merkt Theo op. ‘Prijs is een belangrijke factor bij het inkopen van meststoffen, waarbij kwaliteit nog wel eens het onderschoven kindje wordt. Maar wat je verdient aan de voorkant verlies je aan de achterkant.’ Het advies van Theo is dan ook duidelijk voor de melkveehouders. ‘Het blijft maatwerk. Er zijn zóveel verschillende factoren die spelen, elke boer, elke koe, elk bedrijf is anders. Hierbij blijft de stelregel: het juiste product in de juiste hoeveelheid op het juiste moment en op de beste plaats.’

Het is nog steeds mogelijk om u aan te melden voor de Yara Farmwalk. Klik het op artikel onderaan deze pagina om u aan te melden.