De Boerenveearts: ‘Zorg dat de koe niet gaat roesten’

Gerrit Hegen is voormalig dierenarts en heeft nu het adviesbureau ‘De Boerenveearts’. Hij vindt het gebruik van selenium door YaraBela WEIDE-SULFAN voor een betere gezondheid én weerbaarheid van de koe een hele goede optie.

De ervaring spreekt

Een tekort aan selenium leidt tot diverse problemen voor de diergezondheid. In heel Europa zijn diverse plekken waar een seleniumtekort in de bodem is. Hegen: ‘Selenium is onderdeel van enzymen die een rol spelen in de groei, weerbaarheid en vruchtbaarheid van de koe. Je kan het plaatsen in het rijtje van koper, zink en vitamine E. Als een koe prikkels krijgt uit de omgeving komt de weerstand onder druk te staan en ontstaan er zuurstofradicalen in het dier. Die pak je aan met antioxidanten, met name selenium en vitamine E.’ Bemesten met YaraBela WEIDE-SULFAN, een ammoniumnitraatmeststof met toegevoegde selenium biedt de oplossing: ‘Het is net als verven; je wilt met een goede verf voorkomen dat er roest ontstaat’.

Selenium effectief toepassen

Voor de weerbaarheid van rundvee (waaronder jongvee) dient selenium dus voldoende in het rantsoen aanwezig te zijn. Het is een goede keuze om dit via bemesting in het gras op te laten nemen, ook op ijzerhoudende gronden. In het gewas zit selenium in een organisch gebonden vorm en die is (ook bij een hoog ijzergehalte) beter opneembaar voor het dier. YaraBela WEIDE-SULFAN biedt een optimale voorziening van ammonium en nitraat-stikstof en voldoende zwavel. Daarnaast bevat het product 10 ppm selenium wat zorgt voor een goede hoeveelheid aminozuurgebonden selenium in het gras.

Efficiënte opname

In gras wordt natriumselenaat wat in YaraBela WEIDE-SULFAN zit erg goed opgenomen. In de eerste tien dagen na toediening wordt alle selenium opgenomen en opgeslagen in de plant als seleniummethionine. Dit kan door de koeien zeer goed opgenomen worden. Deze goed opneembare vorm zit niet in bolussen en de meeste mineralenmengsels. De meest gangbare vorm waarin selenium aan koeien wordt verstrekt is in de vorm van seleniet. Deze vorm wordt echter lang niet door alle koeien goed opgenomen. Dit heeft vooral te maken met de passagesnelheid in de koe. Bij een rustige passage wordt deze beter opgenomen. Daarom is de juiste keuze meststof van belang.