Te laat strooien kost opbrengst, te vroeg ook

De temperatuursom is een belangrijke graadmeter voor wanneer te starten met het strooien van stikstofmeststoffen.

Met de Yara GrassN app 2.0 kunt u kosteloos voor uw eigen bedrijf het optimale strooimoment bepalen. Dit is gebaseerd op uw bedrijfsomstandigheden en uw eigen opbrengst- en kwaliteitsdoelen (RE-gehalte).

Bekijk de YaraGrassN app 2.0

Te laat strooien kost opbrengst, te vroeg ook

Het tijdstip van bemesten is afhankelijk van de streefopbrengst van de 1e snede. Vroeg strooien bevordert de grasgroei. Maar vroeg strooien geeft ook een groter risico op stikstofverliezen dan bij strooien op een later tijdstip. De dagelijkse grasgroei is minder dan bij later gegeven stikstof. Langer wachten met strooien bij een maaisnede geeft minder stikstofverliezen en daardoor is meer stikstof beschikbaar voor de groei van het gras. Dit geeft een grotere groeisnelheid en uiteindelijk een hogere opbrengst.

De actuele omstandigheden bepalen de stikstofefficiëntie

Of bij het bereiken van de optimale T-som voor een bepaalde streefopbrengst ook daadwerkelijk moet worden gestrooid, hangt af van de weersomstandigheden kort voor en na strooien. Voor het realiseren van een hoge N-benutting dient langer gewacht te worden met strooien, omdat daarmee het risico op N-verliezen in het vroege voorjaar verder beperkt worden. De YaraGrassN app 2.0 richt zich op het realiseren van een hoge N-benutting en daarmee op een goed RE-gehalte.

Wat is de Yara GrassN app2.0?

De Yara GrassN app 2.0 geeft bemestingsadvies over de hoogte en het optimale moment van de stikstofgift op basis van de verwachte grasgroei- en kwaliteit. Daarnaast heeft u inzicht in uw perceelsspecifieke stikstofefficiëntie. Dit maakt de GrassN app 2.0 nog handiger dan hij al was. Vanaf 1 april laat de Yara GrassN app de 'grasgroeipluim' zien. Elke dag heeft u inzicht in de bijgroei van de drogestof en de RE-ontwikkeling.