Strooi gips in het najaar

Het najaar is bij uitstek geschikt om de bodemstructuur te verbeteren. Gips is een goede optie hiervoor. Dit wordt echter beter in het najaar toegepast dan in het voorjaar. Dit is niet alleen voordelig voor de bodem, maar ook voor de diergezondheid.

Gips goed voor de bodem

Een goede bodemvruchtbaarheid van het grasland draagt bij aan een hogere opbrengst. De bodemstructuur is daarbij van belang, waarvoor gips vaak ingezet wordt. Gips bevat vooral calcium (Ca) en zwavel (So3), wat een beperkte invloed heeft op de verhoging van de pH. Om de bodemstructuur te verbeteren is echter een grote gift gips nodig en bij grote giften (bijvoorbeeld 2 ton per ha) kan dit grote gevolgen hebben voor de diergezondheid. Daarom kan gips beter in het najaar toegepast worden, omdat de overmaat aan zwavel dan uit kan spoelen. Het risico op een te hoog gehalte voor de eerste snede is dan kleiner.

Invloed op diergezondheid

Bij hoge giften van 2 ton per ha of meer worden koper en selenium verdrongen. Dit kan leiden tot allerlei gebreksziekten, zoals een slechte vruchtbaarheid, klauwproblemen en een verhoogd celgetal. Vandaar dat bij een hogere pH een bemesting met gips vooral in de winter toegepast dient te worden. Daarbij is het, zoals gewoonlijk, altijd van belang om ook de bodemanalyse en kuilanalyse te raadplegen.