Minder strooien? Dit betekent het voor uw grasopbrengst

Het zijn interessante tijden op de meststoffenmarkt en melkveehouders doen er goed aan om nu alvast de strategie voor komend jaar te bepalen. Alhoewel het in eerste instantie financieel interessant lijkt om de N-bemesting te verlagen, heeft dit een grote impact op de drogestofopbrengst. Een aantal factoren speelt mee.

Minder mest leidt tot minder drogestof

Boeren die een ruwvoeroverschot hebben kunnen nadenken over een verlaging van de bemesting. Maar bij een ruwvoertekort is dit eigenlijk geen optie. Omdat we in Nederland niet op het landbouwkundig optimum zitten vanwege de geldende wet- en regelgeving, kan een verlaging van 1 kg zuivere N-bemesting op grasland een daling van wel 15 tot 20 kg drogestof betekenen. Onderstaande tabel van www.bemestingsadvies.nl laat de resultaten van een verlaging van de bemesting van 25% zien. De opbrengstdaling is het grootst op gronden met een lage NLV-klasse (stikstofleverend vermogen van de grond).

Effecten (% t.o.v. 100%-advies) van een verlaging van 25 % per snede op opbrengst
en kwaliteit

NLV Opbrengst Kwaliteit
    Drogestof KVEM RE VEM DVE OEB
  Jaar 91 90 89 99 96 36
50 Tot 1 juli 92 91 89 99 96 40
  Na 1 juli 90 88 89 98 94 28
  Jaar 94 93 91 99 97 52
140 Tot 1 juli 94 94 92 99 97 57
  Na 1 juli 93 92 90 99 96 45
  Jaar 97 96 94 99 98 68
230 Tot 1 juli 96 95 94 99 98 68
  Na 1 juli 98 97 94 99 98 68
  Jaar 97 97 95 100 98 76
300 Tot 1 juli 97 96 95 100 99 77
  Na 1 juli 98 97 95 100 98 73

Bron: www.bemestingsadvies.nl 

 

Besparen op meststof kost opbrengst

Het is een vrij logische gedachte om deze marktsituatie na te denken over besparingen. Voor het bemesten met minerale meststoffen blijft echter gelden: strooi niet meer of minder, maar strooi slimmer. Zwavel biedt hierin uitkomst. Uit proeven gedaan in Duitsland blijkt dat door het strooien van minerale meststoffen die ook zwavel bevatten (bijvoorbeeld YaraBela WEIDE-SULFAN met 24%N en 18% SO3) een verlaging van de gift mogelijk is. Een verlaging van 25% van de hoeveelheid N via YaraBela WEIDE-SULFAN of YaraBela SULFAN laat zien dat de drogestofopbrengst hier niet onder te lijden heeft. Onderstaande tabel laat zien zien dat een 75% stikstofgift met zwavel leidt tot dezelfde drogestofopbrengst als 100% KAS.

Daling in eiwit

Deze resultaten lijken in eerste instantie erg positief, totdat blijkt dat de hoeveelheid eiwit in het gras met 9% terugloopt (zie de grafiek). Om het eiwitgehalte dan te compenseren zullen er weer eiwitrijke producten zoals soja aangekocht moeten worden. Dit brengt echter hoge P-gehaltes met zich mee, wat tot problemen inde mestboekhouding kan leiden. Een verlaging van de meststoffengift kan dus diverse gevolgen met zich meebrengen. 

Wat kiest u als melkveehouder: extra aankoop van eiwit via veevoer (met extra zaken zoals fosfaat) of past het beter binnen uw bedrijf om te investeren in extra minerale meststoffen om het eiwitgehalte op niveau te houden?