Oogstplanning nu in de Yara GrassN app

De bemesting voor de eerste snede is zo goed als overal wel gedaan. Dus wordt het tijd om de groei van het gras te volgen en het optimale maai- of inschaarmoment te bepalen. De Yara GrassN app helpt daarbij.

Naar de Yara GrassN app

Tot eind maart kon met de Yara GrassN app het optimale strooimoment worden bepaald. Nu dat niet meer relevant is voor dit seizoen, past de GrassN app zich aan en richt zich op het oogstmoment. De app geeft in het openingsscherm de geschatte bijgroei in de komende 10 dagen en het aantal dagen tot de oogst.

Zelfs op perceelsniveau het maaimoment plannen

Het advies wat de GrassN app geeft, is gebaseerd op de opbrengstdoelstelling die u als (adviseur van een) melkveehouder zelf heeft ingevoerd. Daarnaast worden de drijf- en kunstmestgiften zoals door u gepland gebruikt op het oogstmoment te schatten.

Een belangrijke factor is natuurlijk het weer. De GrassN app kijk naar het weer van de afgelopen dagen en de weersvoorspelling van de komende 10 dagen. Kijk dus regelmatig op de GrassN app om steeds de planning helder te hebben.

Kwaliteit net zo belangrijk als opbrengst

Naast de bijgroei en aantal dagen tot de oogst kunt u als melkveehouder ook kijken naar de ‘grasgroeipluim’. Deze grafiek laat naast de ontwikkeling van de opbrengst ook het ruw eiwitgehalte zien. Op basis hiervan kunt u ‘spelen’ met oogstmoment en het eiwitgehalte in uw grasverhogen door wat vroeger te maaien of juist verlagen door later te maaien.

Grasgroeipluim.png

Tevens is de gewone weersvoorspelling ook te vinden in de GrassN app. Uiteindelijk is het oogstsmoment ook afhankelijk van de omstandigheden op dat moment zelf.  

Wat is de Yara GrassN app 2.0?

De Yara GrassN app 2.0 geeft bemestingsadvies over de hoogte en het optimale moment van de stikstofgift op basis van de verwachte grasgroei- en kwaliteit. Daarnaast laat de Yara GrassN app de 'grasgroeipluim' zien. Hiermee heeft u elke dag inzicht in de bijgroei van drogestof en de RE-ontwikkeling. De Yara GrassN app 2.0 is gebaseerd op alle Nederlandse grasland onderzoeken sinds WOII. 60.000 datapunten gecombineerd met machine learning zorgen voor een robuust model dat de melkveehouder helpt in de ondersteuning van beslissingen rondom graslandbeheer.

Naar de Yara GrassN app