Dure kunstmest toch rendabel? Hoe dan…

Het ontgaat natuurlijk niemand dat de prijzen van verschillende grondstoffen voor de melkveehouderij hard stijgen. Daarnaast valt ook op de melkprijs stijgt. Wat dat betekent voor de inzet van kunstmest of juist het minderen ervan? Dit zetten we graag in perspectief.

Een rekenvoorbeeld

Uiteindelijk beslist iedere melkveehouder zelf over de kosten die gemaakt worden op zijn of haar bedrijf. Wel het van belang situatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. In dit artikel kijken we naar de kosten, naar de opbrengst en naar een alternatieve eiwitbron.

Stel we hebben we gemiddeld melkveebedrijf:

  • Totaal 60ha met 48 ha gras
  • 108 melkkoeien en een quotum van 1 miljoen kg melk

De vraag is: wat de impact is van de kostenstijging van kunstmest op dit bedrijf? Enkele weken geleden kostte KAS rond de € 650 per ton, nu ligt dat rond de € 1.000. Omgerekend naar liters melk zijn de kosten van kunstmest voor ons voorbeeldbedrijf met € 0,084 gestegen. Of dit veel of weinig is hangt af van omzet, die ons voorbeeldbedrijf realiseert.

In een vergelijkbare periode is de melkprijs gestegen van € 0,43 naar bij € 0,50. Een verschil van € 0,07. Dit betekent dat 12% van de extra omzet wordt gebruikt voor de kostenstijging van kunstmest. Er zijn natuurlijk ook andere kosten die een rol spelen. Deze berekening geeft in ieder geval de impact van de prijs van kunstmest aan. De conclusie is wel dat stikstofkunstmest op zich door een hogere melkprijs uit kan.

Toch minder kunstmest? Dat kost € 216 per ha

Stel wel we besluiten toch 25% minder stikstofkunstmest toe te passen, dan moet het gebrek aan eiwit gecompenseerd worden met de aankoop van bijvoorbeeld soja. In geval van ons voorbeeldbedrijf is de melkveehouder € 216 per hectare slechter af met extra soja aankopen ten opzichte van landbouwkundig optimaal zijn gras bemesten.

De omstandigheden kunnen veranderen. Daarom is het goed dat melkveehouders regelmatig dit soort berekening maken en kijken wat naast landbouwkundig ook economisch de optimale situatie is.

Heeft u hier vragen over? Laat het gerust weten en stuur een mailtje naar yarabenelux@yara.com.