Wat als kunstmest niet goedkoper wordt?

Stikstofkunstmest is duur, dat is nu wel duidelijk. Gevolg is dat veel melkveehouders en akkerbouwers twijfelen wat te doen. Nu aankopen of niet….en wat aan te kopen? In dit artikel geven we inzichten die helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Glazen bol?

Als eerste kijken we wat we de komende tijd kunnen verwachten qua prijsniveau van stikstofkunstmest. Hoewel we geen glazen bol hebben en dus niet de toekomst kunnen voorspellen, is de verwachting dat de prijzen stabiel blijven op het huidige niveau. De prijs die u betaalt als boer is direct gelinkt aan wat er op de wereldmarkt gebeurt. En daar is bijvoorbeeld de vraag hoog door stijgende graanprijzen. Er zijn op dit moment geen signalen dat de prijzen drastisch naar beneden bijgesteld worden. Wachten met de aanschaf van kunstmest is dus weinig zinvol en brengt logistieke risico's met zich mee. 

Melkveehouders nemen ruwvoer als startpunt

Kritisch nadenken over de inzet van kunstmest is altijd goed. Voor een melkveehouder is daarbij ruwvoer het startpunt. Heeft u als melkveehouder op uw bedrijf precies genoeg ruwvoer, dan is het verstandig om niet te besparen op kunstmest. Elke kilo stikstof minder betekent opbrengstderving. Een melkveehouder die op kunstmest wil besparen en daarbij de bijbehorende opbrengstderving accepteert, zal moeten compenseren met aankoop van krachtvoer. Naast de kosten daar van sleep je ook extra fosfaat je bedrijf in.   

Heeft u meer dan genoeg ruwvoer, dan kunnen  bepaalde percelen minder bemest worden. Wel adviseren we om de percelen waar het ruwvoer voor de melkkoeien afkomt volwaardig te bemesten. Goed kwalitatief ruwvoer is de basis voor een goede melkproductie. Minder stikstof betekent automatisch een lager eiwitgehalte. En ook hier geldt uiteindelijk: slecht ruwvoer is niet te compenseren met krachtvoer.

Stikstof-efficiëntie

Los van prijzen is het altijd goed om naar stikstof-efficiëntie te kijken. Zwavelhoudende meststoffen zijn daarin een logische keuze, zoals YaraBela SULFAN. Naast een betere benutting van stikstof draagt zwavel ook bij aan de opbouw van de voor de koe belangrijke eiwitten in het gras. Daarbij komt nog dat door het huidige prijsniveau van kunstmest de zwavelcomponent relatief goedkoop is.

Ook akkerbouwers rekenen

Akkerbouwers zullen zich afvragen wat het opbrengstverlies is als er minder gestrooid wordt. Met de huidige graanprijzen in het achterhoofd kan het prima uit om volgens plan kunstmest toe te passen. Al zal iedere boer dit voor zichzelf moeten bepalen. Naast de factor opbrengst(derving) is kwaliteit doorslaggevend.

Effect op de kostprijs

Vooropgesteld dat alle extra kosten pijnlijk zijn, is het  de moeite om te kijken wat hogere kunstmestkosten daadwerkelijk voor impact hebben op de totale kostprijs van een liter melk of een kilogram tarwe. Dit zal per bedrijf verschillen, maar in de regel is de impact zeer laag. Bezuinigen op stikstof, ook al is de prijs ten opzichte van vorig jaar hoog, levert weinig op en geeft grote risico's. 

Alternatieven

In de markt zijn verschillende goedkopere alternatieve stikstofbronnen. Goed om te overwegen, maar let op consistentie van de producten (bemest u ook wat u denkt te bemesten) en op het effect op de bodem bij zuurdere stikstofbronnen.

Al met al is het voor de meeste bedrijven verstandig het bedrijfsrisico te beperken en tijdig meststoffen aan te schaffen om logistieke problemen te voorkomen, opbrengst veilig te stellen en kwaliteit van de gewassen te waarborgen. Daarbij zijn zwavelhoudende meststoffen zowel technisch als financieel een aantrekkelijke keuze.