Is ureum de voordeligste stikstofmeststof?

In tijden van hoge kunstmestprijzen is het meer dan ooit belangrijk om bij de keuze van je kunstmest voor de juiste stikstofvorm te kiezen. Is ureum werkelijk zo voordelig als het op het eerste zicht lijkt? Of is KAS-zwavel toch een betere keuze? Wat zijn de economische en ecologische effecten van deze keuze? In dit artikel geven we advies over de beste keuze.

Omzetting van ureum leidt tot ammoniakverliezen

Ureum in de bodem dient omgezet te worden naar ammonium, NH4+ en later naar nitraat, NO3¯,voordat de planten de stikstof kunnen opnemen. Urease-enzymen in de bodem zorgen voor deze omzetting. Dit proces wordt hydrolyse genoemd. Bij dit proces komt ammoniak vrij dat verloren gaat in de atmosfeer onder de vorm van een gas. De vervluchtiging vindt binnen de 2 weken na toepassing plaats. Afhankelijk van de omstandigheden zal dit proces sneller of trager verlopen.

Omstandigheden zoals droogte, wind, warmte, hogere Ph-zone, lichtere bodem, grasland, percelen met veel plantenresten of het niet inwerken van de ureum meststof zullen de omzetting naar ammoniak stimuleren en de verliezen laten oplopen.

Ammoniumnitraat meststoffen (KAS/KAS-zwavel) ondergaan geen hydrolyse waardoor de ammoniakverliezen nihil zijn.

Welke verliezen mag je verwachten bij toediening van de verschillende stikstofvormen?

Ammoniakverlies is een direct verlies van stikstof en dus van geld. Het zorgt ervoor dat het moelijker wordt om de bemestingsnormen te halen omdat een aanzienlijk deel stikstof verloren gaat voordat het gewas het kan opnemen. Het zorgt voor atmosferische vervuiling en eutrofiëring van ecosystemen. Ammoniak in de lucht reageert met andere substanties en vormt fijne partikels die negatief zijn voor de luchtkwaliteit en  gezondheidsproblemen kunnen opleveren.

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft berekend dat er voor ureum gemiddeld 19,9% van de stikstof verloren gaat onder de vorm van ammoniak, dit kan in sommige omstandigheden oplopen tot 47%. Voor KAS-(zwavel) houdt men rekening met een verlies van 3%.
Ammoniakverlies.jpg

Bovenstaande afbeelding geeft een beeld van het ammoniakverlies na 11 dagen. Hoe donkerder, hoe meer ammoniak verlies er opgetekend werd in deze laboratoriumtest.

Op sommige ureum-meststoffen worden ureaseremmers aangebracht. Deze kunnen ervoor zorgen dat de ammoniak verliezen tijdelijk vertraagd worden, maar deze blijven aanzienlijk. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de ureaseremmers heel snel afbreken waardoor de verliezen reeds enkele maanden na productiedatum weer toenemen omdat de remmer spontaan afbreekt.

Indien er bij de ureum meststof met remmer ook zwavel toegevoegd wordt, zal het afbraakproces van de remmer nog een stuk sneller verlopen. Zwavel zal namelijk de afbraaksnelheid van de ureaseremmer aanzienlijk doen versnellen.

9 redenen waarom bemesten met KAS-zwavel (YaraBela Sulfan) de beste keuze is:

YaraBela SULFAN is een stikstofmeststof met zwavel (24% N en 18% SO3). De stikstof bestaat uit ammoniumnitraat, wat direct opneembaar is voor de planten. Het toepassen van YaraBela SULFAN biedt de volgende voordelen.

  • Bevat plantopneembaar nitraat
  • Perfecte stikstof/zwavel-verhouding voor hogere stikstofefficiëntie
  • Hoger eiwitgehalte van het gewas dankzij de aanwezigheid van zwavel
  • Beperkte ammoniakverliezen
  • Milieuvriendelijke keuze
  • Geen strooiverliezen en egaal strooibeeld
  • Strooibreedtes tot 50 meter mogelijk, ureum haalt minder dan de helft
  • Kas-zwavel producten van Yara worden ondersteunt met digitale tools (Yara GrassN app, N-sensor)
  • Makkelijker om de doelstellingen van het mestactieplan te halen

Welke conclusies kunnen we trekken uit de praktijktesten?

Praktijktesten hebben aangetoond dat een meeropbrengst van het gewas te verwachten valt van gemiddeld 6% bij het gebruik van KAS-zwavel in vergelijking met ureum. Onderstaand rekenvoorbeeld in de teelt van wintertarwe houdt rekening met een stikstofverlies door vervluchtiging van 19,90% met ureum en 3% met KAS-zwavel, zoals de gemiddelden van het EEA aangeven.  

Bij de toepassing met ureum dient er dus 16,90 % meer N gestrooid te worden om dezelfde N voorziening voor het gewas te bekomen in vergelijking met KAS-zwavel (YaraBela Sulfan).  Onderstaand rekenvoorbeeld houdt rekening met 16,90% meer N bij het gebruik van ureum in vergelijking met Kas-zwavel.

 

Hoeveelheid

kunstmest/ha

Hoeveelheid N/ha

Kosten kunstmeststof

Opbrengst oogst

Opbrengst oogst – kost kunstmeststof

Ureum 46

*€ 950/ton

427kg/ha

196,56kg/ha

€ 405,65

11,50/ton X      *€ 300/ton=

 € 3450

€ 3044,35

Kas-zwavel

YaraBela Sulfan 24

*€ 800/ton

700kg/ha

168kg/ha

€ 560

12,19/ton X

 *€ 300/ton=

 € 3657

€ 3097

*Prijzen kunstmest en opbrengsten gewassen zijn louter indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Vraag een offerte aan

In de markt zijn geluiden dat kunstmestfabrieken stilgelegd worden. Voor de productielocaties van Yara geldt dit echter niet. De Yara productielocaties produceren nitraatmeststoffen, al gelden er beperkingen.

Er zijn dus stikstofmeststoffen beschikbaar. Dit is goed nieuws voor boeren die de eerste giften voor volgend seizoen willen veiligstellen. Via de website van Yara kunt u tijdelijk een offerte opvragen.

Offerte aanvragen