Meststoffenproductie Yara loopt nog steeds door

In de markt zijn geluiden dat kunstmestfabrieken stilgelegd worden. Voor de productielocaties van Yara geldt dit echter niet. De Yara productielocaties produceren nitraatmeststoffen, al gelden er beperkingen.

Er zijn dus stikstofmeststoffen beschikbaar. Dit is goed nieuws voor boeren die de eerste giften voor volgend seizoen willen veiligstellen. Via de website van Yara kunt u tijdelijk een offerte opvragen.

Offerte aanvragen

De meststoffenmarkt blijft onzeker, verzeker je van voorraad

De afgelopen weken daalde de gasprijs weliswaar, maar het absolute niveau blijft hoog. Het is daarom moeilijk voor de verschillende kunstmestfabrieken om rendabel te produceren. Met haar wereldwijde netwerk lukt het Yara grondstoffen (ammonium) te herverdelen over belangrijke productielocaties en daarmee nitraatmeststoffen te produceren.

Of er geproduceerd kan blijven worden, is continu onderwerp van gesprek. Ontwikkelingen in Oekraïne kunnen zomaar de gasprijs ineens weer verder opdrijven. Voor boeren in de Benelux betekent dit dat het verstandig is meststoffen op voorraad te hebben. De giften aan het begin van het groeiseizoen zijn erg bepalend. De pijn van niet of te laat kunnen strooien is groter dan de kosten van nu investeren in kunstmeststoffen.

Wat doet de prijs en kan het uit?

Na de hoge prijspiek in augustus is de gasprijs weer wat gedaald. Heel mooi, maar als je goed kijkt is het prijsniveau nog steeds heel hoog. Een forse prijsdaling van kunstmest ligt dan ook niet in de lijn der verwachting. Toch is het economisch gezien rendabel en dus verstandig te investeren in kunstmest.

Producten zoals tarwe kennen ook een hoog prijsniveau. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden is het rendement van een landbouwkundig optimale bemesting hoog. Voor melkveehouders is optimale ruwvoerproductie belangrijk. Het aankopen van eiwit, bijvoorbeeld  soja, vraagt waarschijnlijk een grotere investering dan kunstmest.    

U kunt op dit moment direct bij Yara een offerte aanvragen voor onze stikstofmeststoffen. Ga hiervoor naar onze website en vul uw gegevens in. Vraag hier een offerte aan.

Welke meststoffen moet ik kiezen?

Dan rest nog de vraag welke meststoffen u als melkveehouder of akkerbouwer dient te kiezen. Vanuit Yara adviseren zwavelhoudende meststoffen te kiezen. Zwavel wordt ook wel de ‘motor van stikstofefficiëntie’ genoemd, omdat het zorgt voor een betere N-opname en benutting. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Overweeg daarom bij uw offerteaanvraag om te kiezen voor onze stikstofhoudende meststoffen YaraBela SULFAN of, als u melkveehouder bent, meststoffen met zwavel en selenium (Weide-Sulfan en Nutri Booster).

Vraag hier uw offerte aan