Voorjaarsbemesting grasland: wat is de optimale start?

In het voorjaar is het normaal koud en vochtig in de bodem. Vooral door de lage temperatuur staat de grasgroei stil in de winter. In het voorjaar is grasgroei dus gewenst, maar hoe stimuleer je dit optimaal?

Door de vele regen in het najaar zijn er veel belangrijke elementen uitgespoeld naar diepere lagen onder het gras. Door het afsterven van wortels, als gevolg van zeer natte omstandigheden, is het voor het gras ook extra moeilijk om deze elementen te bereiken.

Drijfmest zo vroeg mogelijk toepassen

Optimaal is het om zo vroeg mogelijk in het voorjaar (na 15 februari) drijfmest uit te rijden. Hiermee krijgt het gras een scala aan belangrijke voedingselementen in één keer, waaronder stikstof. De stikstof die vrijkomt uit de drijfmest is echter maar voor een zeer klein gedeelte snel plantopneembaar als nitraat. Het overgrote deel wordt pas later omgezet naar nitraat. Ammonium kan ook opgenomen worden, maar dit ligt vast in de bodem en kan alleen mondjesmaat opgenomen worden

Stimuleren van wortelgroei door op tijd nitraatstikstof te geven

Als de concentratie van nitraten voldoende is in het bodemvocht rondom de graswortel, worden deze als het ware wakker gekieteld. De witte wortels, wat duidt op leven en groei, moeten tijdig nitraatstikstof gegeven worden. Als dit gebeurt wordt de productie van het groeihormoon cytokinine aangewakkerd, dit is met name aangetoond in granen. De celdeling wordt versneld en zo ontstaat er extra wortelgroei. En extra wortels betekent een betere opname van voedingselementen en meer bladvorming bovengronds.

Vul de drijfmestgift aan met ammoniumnitraat-meststoffen

Stikstof is motor van plantgroei. Een groot voordeel van nitraatstikstof is dat deze zonder energieverbruik worden opgenomen. Als de grasplant vocht verdampt via de bladeren wordt via capillaire werking de nitraatstikstof vanzelf opgenomen in de plant. Om de wortelgroei te stimuleren in het vroege voorjaar is het dus belangrijk om de drijfmestgift aan te vullen met minerale meststoffen (kunstmest) met stikstof in de ammoniumnitraatvorm.

Zwavel is een must in het voorjaar!

In het koude voorjaar kan de opname van stikstof behoorlijk gestimuleerd worden bij voldoende zwavelaanbod. Een minerale (stikstof)meststof met direct opneembaar zwavel mag dus niet ontbreken in het voorjaar. Dit is met name van belang als de bodemtemperatuur nog niet optimaal is, wat vaak het geval is bij de 1e en de 2e snede. Houdt in de keuze voor een meststof met zwavel rekening mee dat de juist verhouding tussen stikstof (N) en zwavel (SO3) 4:3 is. Dit past het beste bij de behoefte van het gras.

De conclusie voor komend voorjaar

Op tijd bemesten met een nitraathoudende stikstofmeststof met zwavel zorgt voor een goede groei van het gras in het voorjaar door stimulering van het groeihormoon cytokinyne. Dit zorgt voor een betere wortel- en bladontwikkeling in het vroege voorjaar. Zwavel stimuleert hierin de opname van de stikstof. Bij een tekort aan elementen als stikstof en zwavel zal de groei en vorming van eiwit in het gras achterblijven.

Heeft nu nog geen meststoffen gekocht of slechts een deel op voorraad? De prijzen voor nitraathoudende meststoffen zijn op de internationale markt aan het dalen, wat een goed moment kan zijn om een deel van de voorraad al vast te leggen. Als u meststoffen in Big Bags aankoopt bent u het meest flexibel met uw opslag; u kunt een grote voorraad aanhouden, makkelijk inzien hoeveel u nog heeft en bovendien blijft de kwaliteit behouden. Yara biedt de volgende meststoffen aan voor het voorjaar:

Vraag deze meststoffen aan bij uw lokale leverancier.