YaraBela Sulfan Bor: de ideale maismeststof voor een goede start

De winter is een goede tijd om na te denken over de maiszaadbestelling voor het komende jaar. Tijdens de gesprekken met adviseurs wordt er natuurlijk ook over de bemesting gesproken. YaraBela Sulfan Bor is een ideale meststof voor de rijenbemesting van mais.

Rijenbemesting zonder opstoppingen

YaraBela Sulfan Bor is een nieuwe meststof die nóg beter afgestemd is op de behoefte van zowel de plant als de boer/loonwerker. Een groot voordeel is dat alle elementen in één korrel zitten, wat ervoor zorgt dat de korrels uniform zijn. Dit zorgt voor een goede doorstroming in de zaaimachine, zodat bij de rijenbemesting er zonder opstoppingen gewerkt kan worden. Daarnaast zorgt de unieke samenstelling van het product voor alle elementen die het jonge maisplantje nodig heeft. De meststof bevat naast stikstof en zwavel ook borium, dat in het bijzonder van belang is voor maïs.

Borium via de bodem

Het element borium (B) is bij velen al bekend dat het bijdraagt een aan goede kolfvulling in de mais. Maar het zorgt ook voor een versnelde groei van de plant, met name in de wortels. Borium is echter immobiel in de plant en gaat maar één kant op; richting het blad via het xyleem (plantweefsel). Daarom is het belangrijk om borium via de bodem te bemesten zodat de plant gedurende het gehele groeiseizoen voorzien blijft van dit essentiële element. Dit geldt dus ook voor de ontwikkeling van nieuwe bladeren en de kolfzetting. Bladbemesting is ook een optie, maar dat betekent wel dat een plant meerdere keren behandeld zou moeten worden.

De samenstelling van YaraBela Sulfan Bor

YaraBela Sulfan Bor bevat de volgende elementen:

  • Stikstof (N): 24%
  • Zwavel (SO3): 17%
  • Borium (B): 0,25%

Ammoniumnitraat meststoffen zijn snel opneembaar voor de plant. Het nitraatdeel wordt direct opgenomen, terwijl het ammoniumdeel eerst omgezet moet worden naar nitraat. De zwavel in de meststof werkt als katalysator voor de opname van stikstof, waardoor de stikstof nog efficiënter opgenomen wordt. Borium is het unieke ingrediënt van YaraBela Sulfan Bor. De meststof bevat verder geen fosfaat, waardoor het makkelijk toe te passen is in regio’s waar de toepassing van fosfaat beperkt is.

Eenvoudig en efficiënt

YaraBela Sulfan Bor is een eenvoudige en efficiënte manier om maisplanten van de juiste voedingsstoffen te voorzien. Met deze meststof slaat u meerdere vliegen in één klap:

  • Het zorgt voor een goede start van de maisplanten.
  • Het bevordert de kolfvulling.
  • Het verbetert de wortelontwikkeling.

Interesse?

Met YaraBela Sulfan Bor kunt u probleemloos zaaien en voegt u de essentiële elementen voor mais toe in één werkgang. Vraag vandaag nog een offerte aan bij uw leverancier of stuur een mail naar yarabenelux@yara.com als u nog vragen heeft over dit product.