3 redenen om nu de Yara GrassN app te gebruiken

In het zuiden is inmiddels al veel kunstmest gestrooid, in het noorden moet de eerste gift nog komen. Strooien van kunstmest is momenteel nog lastig vanwege de natte weersomstandigheden.

Maar wat wordt dan het optimale strooimoment? Welke bemestingsstrategie gaat u volgen? De Yara GrassN app geeft het antwoord; in dit artikel 3 redenen om nu de Yara GrassN app te gaan gebruiken.

Direct naar de Yara GrassN app

1 De GrassN app geeft lokaal advies wanneer u moet gaan strooien

De nieuwe Yara GrassN app 3.0 geeft advies over het optimale strooimoment voor de eerste gift. Dit doet de app op lokaal niveau; dus voor uw eigen perceel. Via de app kunt u eenvoudig een perceel selecteren (dit kunnen er ook meerdere zijn) en de gegevens worden automatisch opgehaald. De app houdt rekening met het weer van de afgelopen weken én de 10-daagse weersverwachting om zo het beste moment te bepalen. Actuele en lokale data, gecombineerd met meer dan 70 (!) jaar veldproeven maakt de app een onmisbare tool voor de melkveehouder. Met de online app heeft u uw bemestingsinfo altijd makkelijk bij de hand.

Uw winst? Maximale stikstofefficiëntie en een zo hoog mogelijke opbrengst.

2 De app is afgestemd op uw eigen voorkeuren en situatie

U kunt de app lokaal op eigen percelen instellen. Daarbij kunt u verschillende bodemkenmerken op basis van uw bodemanalyse ingeven (zoals de pH-waarde, het fosfaat- en stikstofgehalte, enz.). Uiteraard houdt de app voorts ook rekening met de gift met drijfmest; deze waarden kunt u ook ingeven. Zo heeft de app meer gegevens over uw perceel en kan het beter een advies geven. Geef vervolgens het opbrengstdoel van de drogestof in, en de app geeft weer wat het optimale strooimoment voor uw perceel is.

Vanaf april geeft de Yara GrassN app ook nog eens het optimale maaimoment weer op basis van de data.

3 De Yara GrassN app is gratis beschikbaar voor alle melkveehouders in Nederland en België

U kunt de Yara GrassN app eenvoudig op uw mobiele telefoon gebruiken. Ga hiervoor naar www.grassn.com en volg daar de stappen. U kunt de app vervolgens makkelijk toevoegen op uw homescherm op een Apple telefoon of Android-toestel. Zo kunt u eenvoudig de YaraGrassN app bekijken.

Heeft u vragen over de Yara GrassN app? Stuur dan een mail naar yarabenelux@yara.com.

Naar de Yara GrassN app