Zwavelbemesting, ook voor de tweede snede!

Zwavel is een onmisbaar element in het voorjaar op grasland. Verminderde depositie uit de lucht en mindere beschikbaarheid vanwege lagere bodemtemperaturen leiden ertoe dat gras via bemesting vaak zwavel nodig heeft.

Wat is de zwavelbehoefte van grasland?

Een hectare gras met een voldoende drogestof-opbrengst heeft gemiddeld 35-45 kg zwavel (85-115 kg SO3) per ha nodig. Uit eigen proeven en proeven van bijvoorbeeld het NMI blijkt dat een zwaveltekort tussen de 10% en 20% lagere opbrengsten per ha geeft. Voor een eerste snede, waarbij tot 350 kg minerale meststof wordt gestrooid, kom je met 18 % SO3 nog maar tot iets meer dan 60 kg. Vaak wordt er zelfs minder bemest. Uit depositie komt maximaal nog 5 kg S vrij en vanuit drijfmest 5 tot 8 kg S per hectare. Dus om de onttrekking aan te vullen is er dus nog 35 kg S (85 kg SO3) nodig. Dit is uiteraard afhankelijk van de bodemvoorraad en -beschikbaarheid, wat af te lezen is in de bodemanalyse. Maar ook de tweede snede kan zeker nog een zwavelbemesting gebruiken.

Hoe vul je het zwaveltekort aan?

Om dit zwaveltekort aan te vullen zijn er diverse soorten bemesting beschikbaar die hierbij helpen. Allereerst biedt YaraBela Sulfan een adequaat alternatief. Dit is een stikstofmeststof aangevuld met zwavel in de ideale verhouding 4:3. De meststof bestaat uit 24%N en 18% SO3. Met YaraBela Weide-Sulfan is de stikstof en zwavel zelfs aangevuld met selenium, om ook de diergezondheid te bevorderen. Met dit product wordt in één werkgang ook selenium meegegeven, wat organische gebonden in het gras wordt vastgelegd. Selenium werkt weerstand-verhogend en wordt zeer goed opgenomen door de koe. Het helpt bij een betere ziekte-resistentie, vruchtbaarheid en sterkere kalveren.  

Uit de onderstaande grafiek van proeven uitgevoerd in België blijkt dat het selenium toegediend via bemesting goed opgenomen wordt.

Let op: de aanwezigheid van seleen kan negatief beïnvloed worden door andere nutriënten zoals zwavel en ijzer. Deze hebben een verdringend effect op seleen. Dus doseer je zwavel en ga niet extreem hoog zitten met je zwavel bemesting. Overdaad schaadt. Zoals te zien is in de grafiek is de hoeveelheid zwavel in Weidesulfan niet nadelig voor de opname van het selenium door het gras. Door analyses uit te laten voeren kun je altijd goed inspelen op mogelijke nadelige interacties in de bodem of het rantsoen.