Zwavel bemesten in de tweede snede, zeker dit jaar!

In graslandbemesting is het belangrijk om niet alleen te focussen op stikstof, maar ook op andere essentiële voedingsstoffen zoals zwavel.

Vooral in de eerste maar ook in de tweede snede, wanneer koud weer en natte bodems de groei kunnen belemmeren, is het cruciaal om voldoende zwavel aan te vullen voor voldoende groei en eiwit in het gras.  

Voldoende zwavelvoorraad in de bodem?

Waarom is zwavel zo belangrijk, vooral onder deze omstandigheden? Zwavel is een sleutelelement voor de vorming van eiwitten in planten, wat essentieel is voor groei en ontwikkeling. Zelfs als gras vanuit de lucht (via depositie) en uit drijfmest wat zwavel binnenkrijgt, kan het zeker nog steeds een tekort hebben, vooral na de winter wanneer de bodemvoorraad uitgespoeld kan zijn.

Tekort aan zwavel aanvullen

Hoeveel zwavel heeft grasland eigenlijk nodig? Gemiddeld kan gras tot wel 50 kg zwavel per hectare opnemen. Maar als we kijken naar de praktijk, kunnen we zien dat er vaak nog zo'n 40 kg zwavel per hectare nodig is, zelfs met wat zwavel die van nature uit de lucht en drijfmest komt. Dit is waar zwavelhoudende meststoffen van pas komen. Door het toedienen van deze meststoffen kunt u ervoor zorgen dat je grasland alle voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft om gezond en productief te groeien, zelfs onder uitdagende omstandigheden zoals koud weer en natte bodems.

Maximaal rendement met de juiste meststof

Dus, als u het maximale uit je grasopbrengsten wilt halen, vergeet dan niet om ook aan de zwavelbehoeften van je grasland te denken. Een goede bodemanalyse kan helpen om inzicht te krijgen in de beschikbare bodemvoorraad en om de juiste hoeveelheid zwavelhoudende meststoffen toe te passen voor een gezonde groei van je gras. Naast deze bodem-analyse is het ook goed om naar de analyse van je graskuil te kijken om te zien of het gras ook voldoende zwavel heeft opgenomen. Vaak blijkt dat ook ondanks voldoende zwavel in de bodem, het gras niet voldoende kan opnemen.

Yara biedt een uitgebreid pakket van meststoffen die zwavel in de juiste verhouding biedt. Onderstaand vindt u het pakket met meststoffen. Tip: gebruik ook YaraPlus GrassN om uw optimale gift te bepalen, lees in dit artikel daar meer over.