december 14, 2015

2016: Het Super (FK) jaar voor Yara Vlaardingen demokas!

By: Peter van Noort

Super FK is een bekend product voor fertigatie toepassingen, vooral in substraatsystemen maar ook voor snijbloemen in de grond. Super FK bevat een specifieke polyfosfaat, die een betere opneembaarheid van het fosfaat geeft in vergelijking met ortho-fosfaat.

Super FK is aanwezig in verschillende Yara producten, zoals:

 • Als vloeibare enkelvoudige meststof, in bulk of kleinverpakking voor high tech substraat systemen; 
 • Als basismeststof PG MIX Super in potgronden en veensubstraten; 
 • In water oplosbare NPK zoals KRISTALON Vega, Gena en Arbora.

Super FK resulteert in een betere groei, vooral zichtbaar door een groter en sterker wortelstelsel, een hogere opbrengst en een meer intense groene bladkleur. Dit komt vooral tot uiting in gewassen zoals roos, gerbera, sierteelt, paprika, tomaten, komkommers en boomkwekerij producten.

Vele studies en proeven met dit product zijn jaren geleden gedaan met veelal positieve resultaten. Omdat de proeven al wat gedateerd zijn maar nog steeds relevant, willen we deze herhalen om opnieuw de effecten van Super FK aan te tonen. Daarom zullen we in 2016 beginnen met het opzetten van nieuwe Super FK proeven in de Yara Vlaardingen demo kas. Het hele jaar zullen we proeven doen met Super FK in alle compartimenten en met verschillende gewassen. Op deze manier willen we zoveel mogelijk de positieve effecten van Super FK aantonen.

Vergelijkbare behandelingen zullen worden uitgevoerd op paprika (Grodan steenwol) en gerbera (Grodan steenwol en Jiffy kokos). Gedurende het gehele jaar zullen beide gewassen worden behandeld met gewone ortho-fosfaat als controle, twee vaste Super FK niveaus, en een variabele Super FK dosering afhankelijk van de groei van het gewas. Beide gewassen zullen worden gecontroleerd, gemeten en de opbrengst zal worden bepaald gedurende het seizoen.

De eb en vloed tafels zullen gebruikt worden voor diverse kleine demonstraties met Super FK bevattende producten. Daarmee willen we het stimulerende groei effect aantonen met een verscheidenheid aan gewassen geteeld in potten en/of N.F.T.

In januari wordt ook met een proef het effect van Super FK op de wortelgroei aangetoond, dit wordt gedaan met een tomaten gewas geteeld in N.F.T. Duidelijk is dat Super FK een aantal positieve effecten heeft op het gewas, hieronder worden deze nogmaals kort geresumeerd: 

 • Een groter en gezonder wortelvolume; 
 • Sterkere vegetatieve groei; 
 • Groei stimulans; 
 • Hogere productie.

Naast de fysiologische eigenschappen heeft Super FK ook chemische voordelen: 

 • Polyfosfaat is opneembaar bij hogere pH (>6,2); 
 • Geïntegreerd te gebruiken in Substrafeed; 
 • Complexerende werking waardoor elementen beter opneembaar worden (vooral kationen); 
 • Schoner druppelsysteem.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij ons technisch team: 
+31 10 4453188 
yaraquest@yara.com

 

super fk jaar