maart 21, 2017

Meer melk uit gras

By: Theo Courtz

Belangrijke mineralen strooien in één werkgang.
weide sulfan

 

YaraBela Weide-Sulfan

wide sulfan24% van de totale stikstof, bestaande uit 12% nitraatstikstof en 12% ammoniumstikstof met 18% wateroplosbaar zwavel (als SO3= 7% S) en 10 ppm selenium.