Groene meststoffen: alles wat u moet weten

hands catching fertilizer

Wat zijn groene meststoffen?

Groene meststoffen zijn minerale meststoffen op basis van nitraat met exact dezelfde chemische en fysische samenstelling als meststoffen geproduceerd uit fossiele bronnen (aardgas, steenkool, olie). Echter hebben ze een veel lagere ecologische voetafdruk omdat ze geproduceerd worden met hernieuwbare elektriciteit (waterkracht, wind, zonne-energie). Dat betekent dat groene meststoffen een vrijwel fossielvrije, impactvolle en eenvoudige manier bieden om de voedselproductie koolstofvrij te maken.

Hoe worden groene meststoffen geproduceerd?

Ammoniak is de bouwsteen van alle minerale meststoffen. Tegenwoordig wordt ammoniak geproduceerd met behulp van waterstof uit fossiele bronnen. Om groene meststoffen te produceren zal de waterstof die nodig is om ammoniak te maken, afkomstig zijn van water door middel van elektrolyse op basis van hernieuwbare elektriciteit. Nadat de waterstof is gewonnen om groene ammoniak te creëren, blijven alle andere processen hetzelfde. Dit omvat het gebruik van een katalytisch proces met de beste beschikbare technologie (BBT) dat de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tijdens de productie vermindert. De technologie heeft Yara in staat gesteld de uitstoot van stikstofoxide (N2O), een krachtig broeikasgas, bij de productie van kunstmest met ruim 90 procent te verminderen.

Waar worden deze groene meststoffen geproduceerd?

Tegenwoordig heeft Yara een portfolio van groene ammoniakprojecten, die van cruciaal belang zullen zijn voor de productie van groene meststoffen, in Noorwegen, Nederland en Australië, en we werken actief aan het uitbreiden van onze geografische aanwezigheid via onze schone ammoniakactiviteiten.

De eerste leveringen van Yara’s groene meststoffen zullen gebaseerd zijn op de pilot in Porsgrunn, Noorwegen, aangezien dit een van de eerste projecten is die van start gaat. De bouw van de nieuwe fabriek is al begonnen. Latere leveringen zullen worden geïntegreerd in Yara's portfolio van toekomstige groene ammoniakprojecten. Het Porsgrunn-project is Yara’s eerste elektrolyseproject op industriële schaal met systeemintegratie in een bestaande ammoniakfabriek.

De commerciële start van dit project staat gepland voor 2023. De fabriek zal ongeveer 20.000 ton ammoniak per jaar produceren, wat neerkomt op tussen de 60.000 en 80.000 ton fossielvrije groene minerale meststoffen. Als onderdeel van het HEGRA-project wil Yara over vijf tot zeven jaar de gehele fabriek in Porsgrunn ombouwen naar groene ammoniak, waardoor grootschalige productie van groene ammoniak mogelijk wordt.

Wat zijn de voordelen van groene meststoffen?

Bijna fossielvrij: Groene meststoffen zijn vrijwel fossielvrij, waardoor we het voedselsysteem koolstofvrij kunnen maken en onze afhankelijkheid van fossiele bronnen kunnen verminderen.

Impactvol: Groene meststoffen zullen de ecologische voetafdruk in de hele voedselwaardeketen aanzienlijk verkleinen, van meststoffen tot voedsel.

Eenvoudig: Groene meststoffen zijn een eenvoudige manier voor boeren en voedselbedrijven om de ecologische voetafdruk van hun gewassen en voedselproducten te verkleinen zonder hun activiteiten, landbouwpraktijken of -processen te hoeven veranderen.

Wat is de ecologische voetafdruk van groene meststoffen?

Tegenwoordig hebben de op nitraat gebaseerde minerale meststoffen van Yara, geproduceerd in de Europese Unie en Noorwegen, al een CO2-voetafdruk die ongeveer 50 tot 60 procent lager is vergeleken met de meeste meststoffen van buiten de EU, dankzij het gebruik van een katalytisch proces met de beste beschikbare technologie (BAT).Dit is eerst ontwikkeld door Yara en later gedeeld met andere producenten. Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit voor de productie van groene meststoffen op basis van nitraat zal de ecologische voetafdruk met nog eens 75 tot 90 procent verkleinen.

Het overstappen op groene meststoffen zal ook een grote impact hebben op de CO2-voetafdruk van het eindproduct: deze zal voor tarwe met ongeveer 20 procent afnemen en voor een brood met ongeveer 12 procent.

Hoe kan ik erop vertrouwen dat de CO2-voetafdruk accuraat is?

Yara heeft een methodologie ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de CO2-voetafdruk tijdens het hele productieproces correct wordt verantwoord. Onafhankelijke assurance- en risicobeheeraanbieder DNV zal als onafhankelijke derde partij de Product Carbon Footprint (PCF)-methodologie valideren, een van de meest gevestigde methoden voor het bepalen van de klimaatimpact van een product. De verificatie door derden zorgt ervoor dat onze methodologie en berekeningen correct en transparant zijn.

Zijn de groene meststoffen 100 procent fossielvrij?

Een klein deel van het productieproces van groenbemesters zal gebruik blijven maken van fossiele energie. Machines voor de fosfaatwinning en andere activiteiten (bijvoorbeeld transport) kunnen bijvoorbeeld nog steeds gebruik maken van fossiele bronnen en inputs uit fossiele bronnen. Het veranderen van het productieproces van groene meststoffen door het gebruik van hernieuwbare elektriciteit zal echter een grote impact hebben op de CO2-voetafdruk van de meststof, waardoor Yara meststoffen kan aanbieden met een CO2-voetafdruk die 75-90 procent lager is.

In de toekomst kan dit percentage zelfs nog groter worden, omdat Yara ook werkt aan het verminderen van de resterende klimaat- en milieu-impact door bijvoorbeeld het gebruik van gerecyclede voedingsstoffen mogelijk te maken.

Welke rol moeten voedselbedrijven spelen op het gebied van groene meststoffen en waarom?

Groene meststoffen zijn een cruciale stap in het koolstofvrij maken van de voedselketen. Door groene meststoffen in hun toeleveringsketens te gebruiken, kunnen voedselbedrijven hun klimaatbeloften waarmaken en koplopers zijn in het aansturen van de klimaattransformatie. Op 16 maart 2022 hadden 186 voedingsmiddelen- en drankenbedrijven zich gecommitteerd aan of al doelen gesteld om hun broeikasgasemissies te verminderen in overeenstemming met het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

Neem contact met ons op

Geïnteresseerd in een samenwerking op het gebied van groene meststoffen? Neem dan contact op met ons team.

Yara Kamps
Productmanager Sustainable Solutions