Onze procedures

Bij Yara geloven we dat verwondingen en beroepsziekten, maar ook procesveiligheid- en milieu-incidenten, alle te voorkomen zijn: ons doel is te komen tot nul ongevallen. Zero by Choice! Werken aan veiligheid doen we samen. De verantwoordelijkheid voor veiligheid rust op de schouders van iedere werknemer en contractor, op alle niveaus binnen de respectieve organisatie. Het is belangrijk dat we allen die verantwoordelijk voelen en nemen, maar ook dat we deze passie voor veiligheid uitstralen.

Veiligheidsbrochure - minimum regels mbt veiligheid

Veiligheidsbrochure (PDF)

 

Informatie bij calamiteit

Noodplan alarmfases (PDF)

Noodplan instructie (PDF)

 

Algemene informatie en afspraken

Afspraken tav Afvalstoffen (PDF)

Alcohol- en Drugsbeleid (PDF)

Handhavingsbeleid (PDF)

PBM-Voorschriften en overige gedragsregels (PDF)

Afspraken ten aanzien van aankoop, gebruik en keuring hijs- en hefmiddelen

Afspraken t.a.v. keten, units, containers en (rook)tenten

 

Terreintoegang

Terreintoegang Veiligheidszones (PDF)

Terreintoegang Veiligheidszones Badges aanvragen Formulier (PDF)

Terreintoegang Veiligheidszones Flowchart toegang (PDF)

Terreintoegang Veiligheidszones Flowchart toegang chauffeur (PDF)

Verkeer op Yara Sluiskil (PDF)

Uitgangsbewijs materiaal - goederen (PDF)

Uitgangsbewijs voor goederen Contractors (PDF)

 

Werken in (vervuilde) grond

Werken in (vervuilde) grond (PDF)

Werkschema V2 in vervuilde grond (PDF)

Afspraken ten aanzien van werken in vervuilde grond - Meldingen uitvoering sanering (PDF)

Afspraken ten aanzien van werken in vervuilde grond - Schema voor grondwateronttrekkingen (PDF)

Afspraken ten aanzien van werken in vervuilde grond - VG plan (PDF)

 

Vergunningen en andere informatie

Werkvergunningstelsel (PDF)

Hijsvergunningen mobiele kranen (PDF)

Stellingen en Steigers (PDF)

WVzone (PDF)

Graafvergunningen (PDF)

Onderhoud en Hygiene (PDF)

Procedureketen (PDF)

Afspraken ten aanzien van Chroom-6/Lood 

Afspraken ten aanzien van Chroom-6/Lood Poster A3

 

Werken op hoogte en in besloten ruimten

Werken op hoogte (PDF)

Besloten ruimte (PDF)

Werken op hoogte Hoogwerker-checklist (PDF)

Werken op hoogte Losplaatsen hoogwerker (PDF)

 

COVID-19 onboarding

Gezondheidsverklaring (PDF)

Gebruik van arbeidsmiddelen

Gebruik van arbeidsmiddelen - Handgereedschap  (PDF)

 


 

At Yara we believe that we can prevent injuries and illnesses, but also prevent process safety incidents and environmental incidents. Our goal is to achieve zero accidents. Zero by Choice! Together we can work towards safety. The responsibility for safety rests on the shoulders of every employee and contractor, at all levels within the  organization. It is important that we all take our responsibility and feel responsible. We should also radiate a passion for safety.

Safety Leaflet - minimum safety rules

Safety Leaflet  (PDF)

 

Calamity information

Emergency Plan Instructions (PDF)

 Emergency plan - alarm phases (PDF)

General information and agreements

Waste Policy (PDF)

Enforcement Policy Yara Sluiskil (PDF)

PPE and other rules of conduct (PDF)

Agreements regarding the purchase, use and inspection of hoisting and lifting equipment

Agreements regarding mobile units smoking tents 

 

Site Access

Site Acces and Safety Zones (PDF)

Site Acces and Safety Zones - request for badge (PDF)

Traffic on the Yara Sluiskil site (PDF)

 Flowchart acces to site (PDF)

Flowchart acces to site driver (PDF)

Output proof material - goods (PDF)

 

Agreements working in contaminated soil

Agreements working in contaminated soil (PDF)

 

Permits & other information

Excavation permit (PDF)

Hoisting Permits For Cranes (PDF)

Work Permit (PDF)

Scaffolding

Permits for digging

Maintenance and Hygiene

 Agreements units, containers

Agreements Chroom-6

Agreements Chroom-6 Poster

 

Working at heights and in confined spaces

Work At Heights  (PDF)

Checklist construction platform (PDF)

Working in confined spaces (PDF)

COVID-19 onboarding

Health Statement (PDF)

Use of Tools

Use of tools (PDF)