Safe by choice

Onze Safe by Choice filosofie

Onze verbintenis met betrekking tot veiligheid

Yara verbindt zich tot het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van haar werknemers, contractors, bezoekers en buren. Veiligheid is iets dat ten goede komt van uzelf, uw familie en ons allemaal. Yara gelooft dat alle ongevallen en verwondingen te voorkomen zijn. Voor ons is veiligheid een keuze, geen toevalligheid. Nul ongevallen is onze doelstelling en u maakt deel uit van het team om dat te bereiken.

Yara Veiligheidsprincipes

1. Alle ongevallen kunnen worden voorkomen en veiligheid wordt als de basis beschouwd voor onze ‘license to operate’.

2. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor: 
    2.1 minimalisering van risico’s tot een praktisch werkbaar niveau; 
    2.2 het vastleggen van veiligheidsregels en -doelstellingen, de tijdige controle en naleving van overeengekomen acties en het beoordelen van de resultaten voor het bereiken van operationele discipline en continue verbetering van de veiligheid; 
    2.3 het stimuleren van medewerkers om veilig te werken.

3. Alle medewerkers en contractors dienen: 
    3.1 over de juiste competenties te beschikken om veilig te werken; 
    3.2 Steeds veiligheidsregels en richtlijnen na te leven; 
    3.3 Onveilig gedrag van zichzelf en van anderen bij te sturen en veilig gedrag te stimuleren en te versterken; 
    3.4 Onmiddellijk actie te ondernemen bij bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties en deze te melden en op te volgen.

4. Veilig werken is de verantwoordelijkheid van iedereen en een arbeidsvoorwaarden.


 

Our commitment to safety 

Yara is committed to ensuring the health, safety and welfare of employees, contractors, visitors and neighbours. Safety is a shared asset that benefits you, your family and all of us. Yara believes that all accidents and injuries are preventable. For us, safety is a choice, not a chance. Zero accident is our goal and you are part of the team to achieve it.

Yara Safety Principles

1. All injuries are preventable and safety is the common basis for our 'license to operate'.

2. Managers (included supervisors) are responsible for: 
    2.1 Reducing risk to as low as reasonably practical; 

    2.2 Setting safety standards and goals, monitoring, auditing and completing agreed actions on time as reviewing performance to achieve operational discipline and continuous improvement in safety; 
    2.3 Developing employees to work safely.

3. All employees and contractors are responsible for: 
    3.1 Having the appropriate competence for safe working; 

    3.2 Adhering to safety technical standards and rules at all times; 
    3.3 Addressing own and others 'at risk behaviours' and to reinforce 'safe' behaviours; 
    3.4 Taking immediate action to correct, report and follow up near misses and hazardous conditions.

4. Working safely is everyone's responsibility and is a condition of employment.