Projecten Interreg

Binnen Yara werken we aan twee projecten in het kader van Interreg: IMPROVED en Circulair Onderhoud

Van afvalwaterstromen naar hoogwaardig proceswater

Water is een cruciale grondstof voor de procesindustrie. Maar, zoetwater is schaars. Met het Interreg project IMPROVED maakt Yara zich samen met partners uit bedrijfsleven en kennisinstellingen zich sterk voor een duurzame proceswaterketen. 

 

IMPROVED

IMPROVED staat voor: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

Het project heeft als doel het bouwen en uittesten van een gemakkelijke verplaatsbare onderzoeksinstallatie. Proceswater wordt tot op heden vaak gemaakt uit grondwater of (zoet) oppervlaktewater. Het project ‘IMPROVED’ onderzoekt of het mogelijk is om ook andere watersoorten, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater van de juiste kwaliteit. Door deze juiste eindkwaliteit experimenteel vast te leggen, kan éénduidig aangetoond  worden welke bronnen mogelijk zijn, en welke zuivering daarvoor nodig is. Als het onderzoek slaagt, kan de waterkringloop beter gesloten worden en vermindert de zoetwatervraag van de industrie. Hiervoor wordt een mobiele infrastructuur ontworpen, gebouwd en toegepast/getest bij verschillende grote industriële waterverbruikers. 

Meer info over IMPROVED.
 
In het Duurzaamheidsmagazine 2016 van Yara Sluiskil is een uitgebreid artikel te vinden over dit project. 

Daarnaast kunt u hier een update vinden van dit project in 2017. Als u op deze link klikt, komt u op de update van 2019.

 

INTERREG Vlaanderen-Nederland

‘IMPROVED’ wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2022 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. 
 
Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.
 
Meer info op: Grensregio.
 

Circulair Onderhoud

Yara Sluiskil werkt actief mee aan het Interreg-project rond circulair onderhoud. Onder leiding van het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), zal er onderzoek gedaan worden om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.

 

In dit Interreg project zal Yara Sluiskil met andere projectpartners actief onderzoek voeren naar mogelijke nieuwe concepten in functie van circulair onderhoud.


In volgende deelprojecten participeren we:
 
• Levensduurverlenging / hergebruik van regelkleppen
• Light on demand / Light as a service

Met dit project zet Yara verantwoordelijkheid om in de praktijk door bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Hiernaast wensen we een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst en actief bij te dragen aan duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Zo realiseren wij onze doelstellingen. Het project "circulair onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Voor meer informatie Circulair Onderhoud klik hier of kijk op www.kicmpi.com/circulair-onderhoud