Resultaten IMPROVED geven Yara nieuwe inzichten


 

De mobiele waterzuiveringscontainers binnen het IMPROVED project opereerden op het terrein van Yara Sluiskil van september 2017 tot april 2018. Via deze testopstelling wenst Yara te komen tot enerzijds het reduceren van inkomend water, door proceswater na een zuiveringsstap te hergebruiken, en anderzijds het terugwinnen van de aanwezige componenten in het productieproces.

 

Verschillende waterzuiveringstechnieken werden hierbij getest op twee condensaatstromen, namelijk omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandestillatie. De behandeling van de eerste stroom was gericht op verwijdering van ammonium en nitraat, de tweede op verwijdering van ammonium, primaire alcoholen en het additief MDEA (gebruikt in het ammoniak productieproces).

 

Voor de eerste stroom leverde membraandestillatie de beste resultaten op om het water te kunnen hergebruiken als bijvoorbeeld ketelvoedingswater. Deze zuiveringstechniek verbruikt echter veel energie en de techniek behandelt slechts lage debieten. Rekening houdend met dergelijke aspecten geeft de techniek omgekeerde osmose een beter alternatief, echter is er dan wel een extra behandelingsstap nodig om de benodigde kwaliteit van het ketelvoedingswater te behalen.

 

Voor de tweede condensaatstroom werd de membraandestillatie techniek uitgebreid met stripping. Om de aanwezige ammoniak in deze stroom te kunnen hergebruiken, geeft een combinatie van stripping en een ionenwisselaar de meest belovende resultaten.

 

Resultaten van deze onsite testen geeft ons meer inzicht hoe om te gaan met de huidige processtromen om deze optimaal te hergebruiken in het productieproces. Hier wordt dan ook een vervolg aan gegeven om tot de eerder beschreven doelen te komen.