Yara's Fertigation Training Center

In Yara Vlaardingen BV is tevens het Fertigation Training Centrum te vinden.

 

yara fertigation center

 

Fertigatie in de tuinbouw is meer dan alleen meststoffen toevoegen. Een gedegen kennis van hoe de producten oplossen, welke producten zonder problemen gemengd kunnen worden en hoe de plant de voeding aangeboden wilt hebben, is belangrijke kennis om een gezond en goed producerend gewas te krijgen. Yara levert deze kennis in het Fertigatie Training Centrum. 

De cursisten komen van over de gehele wereld om een 2 daagse Basic cursus te volgen of een 3 daagse Advanced cursus. De trainingen worden verzorgd door specialisten van het Yara Fertigation Team aangevuld met specialisten van andere toonaangevende bedrijven in de tuinbouw. 

Naast theoretische informatie zijn er in de bijbehorende high tech tuinbouwkas diverse demotrials te zien wat er gebeurt met een gewas als de voeding niet onder controle is of met welke toevoegingen een nog beter resultaat behaald kan worden. Tijdens trainingen worden in de kas praktische handelingen aangeleerd die een goede bemesting ondersteunen. 

Veel van de voedselgewassen die geteeld worden, vinden hun weg naar de Vlaardingse voedselbank. Hiermee levert de Yara kas een actieve bijdrage aan de voedselvoorziening van de lokale bevolking.