Geschiedenis van Yara Vlaardingen


1918             E.N.C.K. Eerste Nederlandsche Cooperative Kunstmestfabriek 
1919             E.N.C.K. koopt land in Vlaardingen om mestproductie-aktiviteiten te 
                       ontwikkelen
 
1921-1961  Start productie van superfosfaten, zwavelzuur, dihydraatfoszuur, 
                       ammoniumfosfaat, polyfosfaten en dicalciumfosfaat.        
 
1958             Fertex / Deltachemie
 
1960             Start NPK meststoffenfabriek
1965             Sluiting polyfosfaatproductiefabriek
1966             E.N.C.K. enige aandeelhouder van Deltachemie
1968             Start productie van ammoniumnitraat en monoammoniumfosfaat
 
1970             Windmill neemt ENCK en Deltachemie over 
1970             Start productie van hemihydraatfoszuur
 
1980             Start productie van speciaal in water oplosbare meststoffen 
                       (WS NPK, PGmix).
1981             Suiting van superfosfaatfabriek.
1981             COFAZ voornaamste aandeelhouder van Windmill
1984             Start productie van monocalciumfosfaat
1985             Start van het Substrafeed concept (vloeibare meststoffen)
1986             Norsk Hydro neemt COFAZ over 
1989             Windmill Holland en Windmill International ->  Hydro Agri Rotterdam
1989             Conversie van hemihydraat naar hemi-dihydraat foszuurfabriek
 
1992             Sluiting van NPK mestfabriek en productie van ammoniumnitraat
1995             Ammonium-, dicalcium en monocalciumfosfaat productie verkocht 
                       aan Tessenderlo Chemie.
1995             Aankoop van WS NPK unit van DSM Geleen om de WSNPK 
                       productiecapaciteit aanzienlijk te verhogen 
1999             Sluiting van foszuurfabrieken
 
2002             JV bedrijf Nu3 (Hydro Agri 50%/ NutriSi 50%) gaan door met
                      speciaal water-oplosbare en vloeibare meststoffenproductie 
                       (WS NPK, PGmix en Substrafeed).
2003-2004  Norsk Hydro splitst haar meststoffenbedrijf en brengt het naar de 
                       beurs in Oslo; 
                       Yara is de nieuwe bedrijfsnaam voor Hydro Agri en zodoende partner in Nu3
2012             Yara is volledig eigenaar, Nu3 afgesplitst.
2012             Nu3 -> Yara Vlaardingen.
2013             Droogijs productie (Yara Gas) verhuist van Spijkenisse naar Vlaardingen.  
                       Ook Yara Benelux en Yara Industrial verkoopkantoor verhuizen naar 
                       Vlaardingen.
2016             Yara Gas verkocht aan Praxair. 

1918             E.N.C.K. (Eerste Nederlandsche Cooperative Kunstmestfabriek)  
                       First Dutch Fertilizer production plant- farmer cooperation
1919             E.N.C.K. buys land in Vlaardingen to develop fertilizer production 
                       activities.
 
1921-1961  Start production of superphosphates, sulfuric acid, dihydrate phosacid, 
                       ammonium phosphates, polyphosphates, dicalciumphosphate.
 
1958             Fertex/ Deltachemie
 
1960             Start NPK fertilizer Plant.
1965             Closure polyphosphate production plant.
1966             E.N.C.K. only shareholder of Deltachemie
1968             Start production of ammonium nitrate en mono ammonium phosphate.
 
1970             Windmill takes over ENCK and Deltachemie
1970             Start production of hemihydrate phosacid.
 
1980             Start production of specialty water soluble fertilizers (WS NPK, PGmix).
1981             Closure of superphosphate production plant.
1981             COFAZ main shareholder of Windmill
1984             Start production of monocalciumphosphate.
1985             Start of Substrafeed concept (Liquid fertilizers).
1986             Norsk Hydro takes over COFAZ
1989             Windmill Holland and Windmill International ->  Hydro Agri Rotterdam.
1989             Conversion of hemihydrate to hemi-dihydrate phosacid production plant.
 
1992             Closure of NPK fertilizer plant and production of ammonium nitrate.
1995             Ammonium-, dicalcium and monocalciumphoshate production sold 
                       to Tessenderlo Chemie.
1995             Purchase of WS NPK unit from DSM Geleen to significantly increase 
                       the WSNPK production capacity.
1999             Closure of phosacid production plants.
 
2002             JV company Nu3 (Hydro Agri 50%/ NutriSi 50%) to continue specialty 
                       water soluble and liquid fertilizer production (WS NPK, PGmix 
                       and Substrafeed).
2003-2004  Norsk Hydro decides to demerge its fertilizer business and to list it 
                       on the Oslo Stock Exchange.  
                       Yara is the new company name for Hydro Agri and hence partner in Nu3.
 
2012             Yara takes full ownership, Nu3 demerged.
2012             Nu3 -> Yara Vlaardingen.
2013             Dry ice production (Yara Gas) moves from Spijkenisse to Vlaardingen.  
                       Also Yara Benelux and Yara Industrial sales offices are moved to the 
                       Vlaardingen site.
2016             Yara Gas sold to Praxair.

Gedragscode

Yara's voortdurende succes als industriële vormgever is afhankelijk van behoud en bevordering van onze ethische reputatie en het publieke vertrouwen dat we hebben verdiend. Het Ethics and Compliance Programma is daarom een ​​belangrijk element in de manier waarop we onze activiteiten runnen.