Duurzame groei met minder gevolgen voor het milieu

Lees meer over de inzet van Yara voor duurzame groei met minder gevolgen voor het milieu.

Beperken van de CO2-voetafdruk

Door de gerichte inzet van Yara stikstofmeststoffen met een lagere CO2-uitstoot kunnen agrariërs de koolstofemissie van hun bemesting met de helft reduceren.

 

Milieubehoud BBTInvesteringen in de nieuwste en beste beschikbare technologie, gericht op het verbeteren van de CO2-balans, zorgen ervoor dat de Yara productie-installaties tot de wereldwijd energiezuinigste ter wereld behoren. Yara heeft de katalysatortechnologie ontwikkeld en vervolgens gerealiseerd. Dit resulteerde in een reductie van de N2O-emissie in haar salpeterzuurfabrieken van maar liefst 90%. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot van de door ons geproduceerde stikstofmeststoffen met 40% verminderd.

Verder kunnen agrariërs het gebruik van stikstof in hun bemesting efficiënter maken als zij gericht nitraat-gebaseerde meststoffen gebruiken. Hierdoor worden verliezen door uitspoeling of verdamping beperkt en wordt de CO2-uitstoot met nog eens 10 tot 30 procent verminderd

Agrariërs kunnen in hun bemestingsstrategie de koolstofemissie met 50% reduceren als zij gebruikmaken van stikstofmeststoffen van Yara met lagere CO2-uitstoot.

 

Efficiënter omspringen met water

Milieu en waterverbruikEen gezond en snel groeiend aardappelgewas dat in de juiste hoeveelheden beschikt over alle noodzakelijke voedingsstoffen, kan water zeer efficiënt verwaarden. Daarmee kunnen hoge opbrengsten worden bereikt.

Met de bemestingsconcepten van Yara – die u ook op deze website aantreft – wordt het water beter benut door het gewas. Want een sterke groei en hoge opbrengsten leiden tot meer transpiratie, minder uitspoeling en minder verdamping vanaf de bodem.

Een op de behoefte afgestemde bemesting stimuleert de wortelvorming en zorgt voor een betere opname van water uit de bodem.

Een uitgebalanceerde voeding verhoogt de efficiëntie van de bladeren, doordat er meer bladmassa ontstaat. Hierdoor bevindt de bodem zich in de schaduw, waardoor er gedurende een langere periode minder water verdampt.

Kalium (door zijn osmotische werking) en stikstof (als resultaat van de interne regulering door hormonen en xyleem-pH) zijn belangrijk voor het regelen en controleren van de CO2-opname en het waterverlies via de huidmondjes.

Met op de praktijk afgestemde bemestingsprogramma's wordt een tekort aan voedingsstoffen voorkomen en de opbrengst verhoogd. Hierdoor zorgt elke extra mm neerslag voor een hogere aardappelopbrengst.

Met het oog op de klimaatverandering realiseert Yara zich dat een verbeterd watergebruik een steeds belangrijker aspect wordt. Er leven 2,8 miljard mensen in gebieden met een ontoereikende watervoorziening. Daarom is een optimaal gebruik van deze schaarse hulpbron heel belangrijk voor een duurzame gewasteelt.

Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies
Grasland bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor grasland.

Grasland bemestingsadvies