Voedingssamenvatting van komkommer

In het beginstadium is er grote behoefte aan stikstof, want de ontwikkeling gaat heel snel. Er is ook fosfaat nodig, vooral tijdens de beginfase van de groei, om wortelvorming en vroege bloei te stimuleren. De behoefte aan fosfaat is het hoogst in de beginfase van de groei, die aan stikstof net voor de bloei. Na de bloei en tijdens de vruchtvorming zijn kalium en calcium nodig; deze stimuleren een sterke celstructuur en maken de plant beter bestand tegen omgevingsstress (hitte, koude, wind). Kalium en calcium zijn essentiële voedingsstoffen voor een goede vruchtkwaliteit. Dit is erg belangrijk voor komkommers, omdat de houdbaarheid kort is. De behoefte aan kalium is het hoogst tijdens de midden- en eindfase van de vruchtontwikkeling.

Hoe is de opbrengst van komkommers te verhogen?

Een uitgebalanceerde voeding in het water vanaf het begin van de ontwikkeling van de plant tot aan de uiteindelijke oogst is van essentieel belang voor een maximale opbrengst en een gezonde groei. Een optimaal klimaat en een goede fertigatie tijdens de groei en ontwikkeling zijn net zo belangrijk.

 

Macro-elementen

 

Stikstof

Stikstof is onontbeerlijk voor een optimale ontwikkeling van het gewas: het is een belangrijke factor bij de productie van cellen, chlorofyl en scheuten. Stikstof speelt een belangrijke rol in alle syntheseprocessen van de plant. Een tekort aan stikstof heeft onmiddellijk effect op de totale opbrengst en de kwaliteit van de vruchten. Een tekort aan stikstof is te herkennen aan gele, bleke bladeren, slechte groei en langzame ontwikkeling.

 

Fosfaat

Fosfaat is belangrijk voor de ontwikkeling van de wortels en de bloemen. Er is niet veel van nodig, maar voor een gestage groei is wel een constant niveau vereist. Een tekort aan fosfaat is te herkennen aan kleinere paarse bladeren en slecht ontwikkelde wortels. Een voortdurend gebrek aan voedingsstoffen leidt tot bloei van een lage kwaliteit, een lagere opbrengst of vruchten van lagere kwaliteit.

 

Kalium

Kalium is in grote hoeveelheden nodig voor een goede ontwikkeling en kwaliteit. Tijdens de eerste fase van de groei is de behoefte aan kalium minder hoog dan wanneer de productie van start gaat. Tijdens die fase is de behoefte aan kalium zeer hoog; enkele weken later stabiliseert de behoefte zich. Kalium speelt ook een belangrijke rol in het transport van fotosyntheseproducten. Voldoende kalium zorgt ook voor een betere weerstand tegen abiotische stress. Een tekort aan kalium uit zich in dode plekken die aan de randen van de bladeren beginnen. Een tekort aan kalium heeft een sterk negatief effect op de groei, de opbrengst en de kwaliteit van het gewas en de vruchten.

 

Calcium

Calcium is zeer belangrijk voor de kwaliteit van de vrucht en het gewas. Calcium is een belangrijk element voor tal van celstructuren. Een tekort aan calcium leidt al snel tot kwaliteitsverlies en een grotere gevoeligheid voor ziekten. De behoefte aan calcium is het hoogst vanaf de bloei, tot aan de vruchtontwikkeling en uiteindelijk de oogst. Slechts 5% van het calcium komt in de vruchten terecht, 95% in de vegetatieve delen van de plant. Dit komt doordat calcium vooral door het xyleem getransporteerd wordt en nauwelijks door het floëem. De behoefte aan calcium is hoog tijdens de vegetatieve groei; er is daarom het hele seizoen een gestage toevoer van calcium nodig.

 

Magnesium

Magnesium is nodig voor tal van processen, waaronder de energieoverdracht. Het is een belangrijk element voor de fotosynthese waarbij 20-25% van het magnesium in een plant zich in de chloroplasten bevindt. Een duidelijk symptoom voor een tekort aan magnesium is zichtbare chlorose tussen de nerven van de bladeren. Het is het eerste te zien op de oudere bladeren van het gewas vanwege de hoge mobiliteit binnen de plant. Dit leidt tot een minder actieve fotosynthese en daardoor tot een lagere opbrengst en kwaliteit.

 

Zwavel

Zwavel is een belangrijke component van enzymen en andere proteïnen en is nodig voor de vorming van chlorofyl. Een tekort aan zwavel is lastig vast te stellen, want de symptomen lijken erg op die van een tekort aan stikstof. De jongere bladeren van de plant vertonen tekenen van chlorose vanwege de immobiliteit binnen de plant.

 

Sporenelementen

Sporenelementen zijn in veel lagere hoeveelheden nodig, maar de juiste balans is van essentieel belang voor een kwalitatief hoogwaardige productie, een optimale groei en maximale opbrengst. Een tekort kan tot grote verliezen leiden. Een overschot kan echter ook een negatief effect op de groei en ontwikkeling van de plant hebben. 

Een uitgebalanceerde voedingsstrategie is daarom uiterst belangrijk en hoewel de benodigde hoeveelheden veel lager zijn, moet een juiste combinatie van sporenelementen worden toegevoegd. Het zijn namelijk essentiële elementen voor een hoge opbrengst.

 

Borium

Borium is een van de belangrijkste sporenelementen. Het heeft een duidelijk effect op de vorming van hormonen en nucleïnezuren en speelt een belangrijke rol in het metabolisme van de plant. Borium is van essentieel belang voor het structureel functioneren van de plant en belangrijk voor de levensvatbaarheid van het stuifmeel en de ontwikkeling van de bloei en de vrucht. Het is ook van belang voor het interne transport van koolhydraten.

 

Zink

Zink is belangrijk voor de ontwikkeling en functie van groeiregulatoren, zoals auxine. Het speelt ook belangrijke rol in de ontwikkeling van chloroplasten.

 

Koper

Koper is belangrijk voor zowel het metabolisme van de plant als de enzymatische processen en de fotosynthese.

 

IJzer

IJzer is een belangrijk element in de structuur van chlorofyl en is daarom een basiselement voor de fotosynthese. Een tekort aan ijzer uit zich in gele verkleuring in de toppen van de plant. IJzer is immobiel.

 

Mangaan

Mangaan speelt net als ijzer een rol bij de fotosynthese en in redox-systemen. Een tekort is ook zichtbaar in de toppen van plant aan dezelfde gele kleur, net als bij ijzer. De gele verkleuring is echter gevlekt en de nerven blijven groen.

 

Molybdeen

Molybdeen is een essentiële voedingsstof voor de ontwikkeling van het gewas, en werkt op de nitrogenase en nitraatreductrase. Een tekort is te zien aan de oude bladeren; deze zijn vervormd en smal. Er is niet snel een overschot aan molybdeen, want het gewas kan nogal gemakkelijk grote hoeveelheden opnemen.

Gebreksverschijnselen in komkommer

Gebreksverschijnselen in komkommer

Identificeer en diagnosticeer of uw komkommer lijdt aan een tekort of gebrek aan voedingsstoffen. Vind meer informatie over de symptomen en oorzaken en over het controleren of corrigeren van tekorten aan voedingsstoffen in komkommer of blader door de afbeeldingen om een ​​diagnose te stellen van de tekortkoming van uw gewas.

Ga naar Gebreksverschijnselen in Komkommer

Komkommer bemestingsadviezen

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbevelingen voor komkommer.