Ijzergebrek vs het optimum wordt erger door

  • Hoge pH
  • Drassige bodems
  • Kalkrijke gronden
  • Gronden met een hoog koper-, mangaan- of zinkgehalte

IJzer is belangrijk voor

  • Essentieel voor de fotosynthese en de stofwisseling van de plant
  • Het is daarom belangrijk voor een snelle ontwikkeling van het blad, een sterke groei en productiviteit

Yara aanbevolen meststoffen voor IJzer

YaraVita FERLEAF 100

YaraVita FERLEAF 100

Paprika (open teelten): 1 l in 600-1.000 l water per ha, 3-8 keer herhalen met een interval van 7-14 dagen. Start, bij een preventieve toepassing, zodra er voldoende blad aanwezig is voor opname. Bij gebreksverschijnselen direkt een bespuiting uitvoeren. Niet toepassen tijdens de bloei. Druppelbevloeiing: De toepassen hoeveelheid is afhankelijk van de ijzerconcentratie die nodig is in de oplossing. 10 ml Ferleaf oplossen in 1.000 liter water geeft een oplossing van 1 ppm ijzer.

Lees meer over YaraVita FERLEAF 100