Samenvatting voedingselementen paprika - Macro-elementen

Stikstof is nodig in de eerste fasen van de ontwikkeling voor goede sterke zaadvorming en een goede ontwikkeling van de plant. De behoefte is het grootst net voor de bloei. De vraag naar calcium neemt dan eveneens toe. De meeste fosfaat is nodig aan het begin van de ontwikkeling van de plant voor een goede groei van de wortels en de bloemen. Er is meer kalium nodig dan stikstof. Tijdens de bloei en de ontwikkeling van de vrucht is ook relatief veel calcium nodig. Dat is vaak net zo belangrijk als stikstof.

Stikstof

stikstofgebrek in paprikaStikstof is onmisbaar voor een goede gewasontwikkeling. Het speelt een sleutelrol in de vorming van cellen en chlorofyl. Stikstof speelt een belangrijke rol in alle syntheseprocessen van de plant.

Een tekort aan stikstof heeft onmiddellijk effect op de totale opbrengst en de kwaliteit van de vruchten. Stikstoftekort leidt tot bleke, gelige bladen, slechte groei en langzame ontwikkeling.

 

Fosfaat

Fosfaatgebrek in paprikaFosfaat is belangrijk voor de ontwikkeling van de wortels. Aangezien het gewas voortdurend blijft groeien, is het belangrijk dat er een constante aanvoer van fosfaat beschikbaar is tijdens de ontwikkeling van de plant.

Een tekort aan fosfaat leidt tot kleinere bladeren en slecht ontwikkelde wortels. Een voortdurend gebrek aan voedingsstoffen leidt tot een lagere opbrengst of vruchten van lagere kwaliteit.

 

Kalium

Kaliumgebrek in paprikaHet gewas heeft grote hoeveelheden kalium nodig voor een goede ontwikkeling. De plant gebruikt er tijdens de ontwikkeling veel van. Kalium speelt ook een belangrijke rol in het transport van fotosyntheseproducten.

Voldoende kalium zorgt ook voor een betere bestendigheid tegen abiotische stress. Kaliumtekort leidt tot dode plekken op de bladeren. Een tekort aan kalium heeft een sterk negatief effect op de groei, de opbrengst en de kwaliteit van het gewas en de vruchten.

 

Calcium

Calcium is zeer belangrijk voor de kwaliteit van de vrucht en het gewas. Calcium is een belangrijke bouwsteen voor tal van celstructuren. Een tekort aan calcium leidt al snel tot kwaliteitsverlies en een grotere gevoeligheid voor ziekten.

De behoefte aan calcium is het hoogst vanaf de bloei, tot aan de vruchtontwikkeling en uiteindelijk de oogst. Slechts 5% van de calcium komt in de vruchten terecht, 95% in de vegetatieve delen van de plant. De behoefte aan Ca is daarom ook hoog tijdens de vegetatieve groei. Er is dus gedurende het gehele seizoen een constante toevoer van calcium nodig.

Calciumtekort paprikaNeusrot in paprika

Neusrot in paprikaNeusrot in paprika

 

Magnesium

Magnesium is voor tal van processen nodig, onder andere voor energietransport en proteïnesynthese. 20-25% van het magnesium in de plant zit in de chloroplasten. Het is bijzonder belangrijk voor de chlorofylproductie.

Een duidelijk symptoom voor een tekort aan magnesium is zichtbare chlorose tussen de bladnerven. Dit is het eerst zichtbaar op de oudere bladen van het gewas. Dit leidt tot een minder actieve fotosynthese en daardoor tot een lagere opbrengst en kwaliteit.

Magnesiumgebrek in paprikaMagnesiumgebrek in paprikaMagnesiumgebrek in paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwavel

Zwavelgebrek in paprikaZwavel is een belangrijk component van enzymen en andere proteïnen. Het is nodig voor de vorming van chlorofyl. Zwaveltekort is lastig vast te stellen, want de verschijnselen lijken erg op die van stikstoftekort.

De jonge bladeren van de plant vertonen een chlorose-effect. De plant is minder effectief. Hierdoor is de opbrengst lager.

Paprika bemestingsadviezen

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbevelingen voor paprika.