Gehaltes beïnvloeden

Met de juiste voedingsstoffen kunnen de diverse gehaltes van tarwe op een goede manier beïnvloed worden.

Lees hieronder meer over hoe:

  • het eiwitgehalte te verhogen en de eiwitkwaliteit bij tarwe te verbeteren
  • het hectolitergewicht bij tarwe te verhogen
  • het zetmeelgehalte bij tarwe voor de winning van bio-ethanol te verhogen.

 

Toename eiwitgehalte en verbetering eiwitkwaliteit

Eiwit kwantiteit en kwaliteit

 

Bemesting en tarwe-eiwitten

Stikstof

Effect van stiktof bemesting op wintertarweStikstof is een fundamenteel bestanddeel van aminozuren. Dit zijn bouwstenen voor eiwitten in het graan. Als met de tarweteelt een hoog eiwitgehalte moet worden bereikt, is stikstofmanagement erg belangrijk. Het eiwitgehalte in het graan geeft aan of het gewas optimaal van stikstof is voorzien. Als het optimale aanbod van stikstof verandert (om economische redenen) of wanneer de stikstofbemesting afwijkt van de optimale waarde, dan verandert het eiwithalte van het graan doorgaans met 1 procent per 50 kg stikstof per hectare.

Voor een hoger eiwitgehalte is meer stikstof nodig. De totale stikstofbehoefte van het gewas hangt af van de opbrengst en het eiwitgehalte. Het eiwitgehalte in de korrel van veevoedertarwe met een optimale opbrengst bedraagt ongeveer 11 procent (wat overeenkomt met 1,9 procent stikstof). Voor broodtarwe is het eiwitgehalte ongeveer 12 procent. Meestal is een extra stikstofbemesting nodig om een marktspecificatie van meer dan 13 procent te bereiken. Een lager eiwitgehalte, dus minder dan 10 procent voor veevoederrassen, wordt meestal veroorzaakt door een tekort aan stikstof. Ook het tijdstip van de stikstofbemesting is belangrijk. Bij vroege bemesting met stikstof (GS25-32) zet het gewas de stikstof vooral om in opbrengst. Als het eiwitgehalte moet worden verhoogd, moet de bemesting plaatsvinden tussen GS37 en GS59. Als het stikstofgehalte in de bladeren afneemt, dan kan dit door middel van bladbemesting in de bloeitijd (GS70) worden aangevuld).

Tarwe groeistadia stikstof bemesting

Voorbeeld stikstofbehoefte

 

Zwavel

Zwavelbemesting aminozurenZwavel is een belangrijk bestanddeel van eiwit en is daarom belangrijk het eiwitgehalte en de eiwitkwaliteit. Veel aminozuren, die de bakeigenschappen van deeg (wanneer het uit tarwekorrels bestaat) bepalen, bevatten zwavel. Voorbeelden deze aminozuren zijn cysteïne, methionine, threonine en lysine. 

 

 

Mangaan en zink

Effect Mangaan Zink bemestingMangaan en zink spelen een belangrijk rol in de stofwisseling van het gewas, waaronder ook de stikstofstofwisseling. Als de stikstofstofwisseling wordt verbeterd, neemt de hoeveelheid stikstof toe, die voor de opbouw van eiwitten wordt gebruikt.

 

 

  

Toename van het hectolitergewicht bij tarwe

Stikstof

Stikstof bemesting bij tarweTe veel bemesting met stikstof kan leiden tot legering. De korrels in de aren lopen dan veelal uit, waardoor het soortelijk gewicht afneemt. Specifieke bemesting van deeloppervlakken met optimale stikstofhoeveelheden draagt bij aan de vorming van een gelijkmatig gewas.

 

 

  

Kalium

Kalium bemesting bij tarweKalium maakt de tarwehalmen steviger en vergroot daardoor de weerstand tegen legering. Kaliumbemesting in het voorjaar zorgt voor een stabiele groei en verkleint hiermee het risico van legering.

 

  

 

 

Toename van het zetmeelgehalte voor de winning van bio-ethanol


Stikstof
 is de belangrijkste gewasvoedingsstof; deze beïnvloedt rechtstreeks het zetmeelgehalte van het graan. Een laag stikstofgehalte (of eiwitgehalte) duidt op een hoog zetmeelgehalte. Het laatste betekent op zijn beurt een potentieel hoge bio-ethanolopbrengst per ton. Als het gewas speciaal wordt geteeld voor de productie van ethanol, moet de bemesting hierop worden afgestemd. Om het eiwitgehalte te verhogen, moet vroeg in de vegetatieperiode bemesting met stikstof plaatsvinden; een late stikstofbemesting moet worden voorkomen.

Eiwitgehalte en alcoholopbrengstVerband zetmeel en eiwitgehalte

Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor tarwe.

Wintertarwe bemestingsadvies