Onze kennis van tarwe

Yara is niet alleen een belangrijke leverancier van meststoffen aan telers over de hele wereld maar heeft ook een jarenlange ervaring en kennis op het gebied van de bemesting van gewassen. Of u nu de kwaliteit van uw gewas wilt verbeteren of de opbrengst wilt verhogen, een bemestingsadvies wilt hebben of informatie over het telen van tarwe, kijk wat Yara u te bieden heeft.

Gebreksverschijnselen in tarwe

Gebreksverschijnselen in tarwe

Identificeer en diagnosticeer of uw tarwe lijdt aan een tekort of gebrek aan voedingsstoffen. Vind meer informatie over de symptomen en oorzaken en over het controleren of corrigeren van tekorten aan voedingsstoffen in tarwe of blader door de afbeeldingen om een ​​diagnose te stellen van de tekortkoming van uw gewas.

Ga naar Gebreksverschijnselen in Tarwe

Onze kennis van Tarwe

Het verhogen van de tarweopbrengst

Het verhogen van de tarweopbrengst

De twee belangrijkste opbrengstcomponenten bij tarwe zijn het aantal korrels per oppervlakte-eenheid en het afzonderlijke korrelgewicht. Hoge opbrengsten worden pas behaald als het juiste aantal bladeren en spruiten wordt bereikt, het groene blad behouden...
Toename van de korrelgrootte en het korrelgewicht bij tarwe

Toename van de korrelgrootte en het korrelgewicht bij tarwe

De grootte van de tarwekorrels is genetisch bepaald, maar verschilt naargelang de lengte van de korrelvullingsfase. Zodra de bestuiving heeft plaatsgevonden, begint de ontwikkeling van embryo en endosperm (meellichaam).
Toename korrelaantal per aar bij tarwe

Toename korrelaantal per aar bij tarwe

Het aantal korrels per oppervlakte-eenheid vloeit voort uit het aantal vruchtbare spruiten per oppervlakte-eenheid en het korrelaantal per aar. De agrariër moet daarom rekening houden met de gewasvoedingsstoffen die het korrelaantal per aar kunnen...
Toename van het aantal bladeren en spruiten

Toename van het aantal bladeren en spruiten

De gewasdichtheid wordt bepaald door het aantal bladeren en spruiten. Het aandeel aangelegde spruiten dat tot aan de oogst behouden blijft, bepaalt het aantal aren. De belangrijkste macro-voedingsstoffen voor de ontwikkeling van de spruiten, de bladgroei...
Het behoud van een groen bladerdak

Het behoud van een groen bladerdak

Voor hoge tarweopbrengsten moet het gewas tot aan de korrelvullingsfase gezond blijven. Hierbij spelen de bladeren een grote rol. Zij moeten optimaal gebruik maken van het zonlicht voor een zo hoog mogelijke opbrengst.
Verhogen van de kwaliteit van tarwe

Verhogen van de kwaliteit van tarwe

De eisen aan de tarwekwaliteit zijn afhankelijk van de specifieke eisen van de eindgebruiker: wordt de tarwe bijv. gebruikt als veevoeder of vermalen tot brood- of cakemeel?
Gehaltes beïnvloeden

Gehaltes beïnvloeden

Met de juiste voedingsstoffen kan het eiwitgehalte, de eiwitkwaliteit, het hectolitergewicht en het zetmeelgehalte bij tarwe voor de winning van bio-ethanol verhoogd worden.
Stijgende valgetallen volgens Hagberg bij tarwe

Stijgende valgetallen volgens Hagberg bij tarwe

Het valgetal volgens Hagberg is de maatstaf voor een bepaald enzym, genaamd α-amylase. Dit enzym valt de zetmeelmoleculen aan en splitst deze op in suikermoleculen.
Gezond tarwe verbouwen

Gezond tarwe verbouwen

Gewasvoedingsstoffen zorgen voor hoge opbrengsten en waarborgen de kwaliteit. Ze helpen de plant ook zich te beschermen tegen ziekten. E
Landbouwkundige principes van de tarweproductie

Landbouwkundige principes van de tarweproductie

De essentie van graanproductie is het omzetten van zonne-energie in drogestof. Deze wordt dan gebruikt in levensmiddelen, veevoeders of grondstoffen voor energiewinning.
Voedingssamenvatting van tarwe

Voedingssamenvatting van tarwe

Alle planten hebben 13 voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien.
Groeistadia van tarwe

Groeistadia van tarwe

Tarwe doorloopt van de uitzaaiing tot en met de oogst drie relevante fasen, per fase zijn er verschillende elementen nodig om het beste uit tarwe te halen.
De juiste hoeveelheden en bronnen en timing van voedingsstoffen

De juiste hoeveelheden en bronnen en timing van voedingsstoffen

De vereiste hoeveelheid voedingsstoffen hangt af van verschillende factoren en het tijdstip van de bemesting is belangrijk voor een optimaal gebruik van de gewasvoedingsstoffen.
Historische ontwikkeling van tarwe

Historische ontwikkeling van tarwe

Wereldwijd is tarwe, naast mais en gerst, een van de drie meest voorkomende graansoorten. Het is voor miljoenen mensen het belangrijkste voedingsmiddel.
Eisen op de tarwemarkt

Eisen op de tarwemarkt

Alle tarwerassen kunnen worden gebruikt voor de productie van meel, maar niet alle meelsoorten zijn geschikt voor elke markt.
Categorisering van tarwe

Categorisering van tarwe

Door de jaren heen zijn er twee tarwesoorten ontstaan die tegenwoordig de teelt domineren.
Duurzame groei met minder gevolgen voor het milieu

Duurzame groei met minder gevolgen voor het milieu

Lees meer over de inzet van Yara voor duurzame groei met minder gevolgen voor het milieu.
Zwavelgebrek (s) in tarwe

Zwavelgebrek (s) in tarwe

Zinkgebrek (zn) in tarwe

Zinkgebrek (zn) in tarwe

Stikstofgebrek (n) in tarwe

Stikstofgebrek (n) in tarwe

Molybdeengebrek (mo) in tarwe

Molybdeengebrek (mo) in tarwe

Mangaangebrek (mn) in tarwe

Mangaangebrek (mn) in tarwe

Magnesiumgebrek (mg) in tarwe

Magnesiumgebrek (mg) in tarwe

Kopergebrek (cu) in tarwe

Kopergebrek (cu) in tarwe

Kaliumgebrek (k) in tarwe

Kaliumgebrek (k) in tarwe

IJzergebrek (fe) in tarwe

IJzergebrek (fe) in tarwe

Fosfaatgebrek (p) in tarwe

Fosfaatgebrek (p) in tarwe

Calciumgebrek (ca) in tarwe

Calciumgebrek (ca) in tarwe

Boriumgebrek (b) in tarwe

Boriumgebrek (b) in tarwe

Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor tarwe.

Wintertarwe bemestingsadvies