Het verhogen van de tarweopbrengst

De twee belangrijkste opbrengstcomponenten bij tarwe zijn het aantal korrels per oppervlakte-eenheid en het afzonderlijke korrelgewicht. Hoge opbrengsten worden pas behaald als het juiste aantal bladeren en spruiten wordt bereikt, het groene blad behouden blijft en het aantal en de grootte van de korrels per aar toenemen. Een op het perceel en gewas afgestemd bemestingsplan, dat rekening houdt met alle macro- en sporenelementen, draagt er in belangrijke mate toe bij dat aan al deze factoren wordt voldaan.

Bemesting en tarweopbrengst

 

Opname van macro-voedingsstoffen in wintertarwe

Opname van de belangrijkste elementenStikstof en kalium zijn qua hoeveelheid de belangrijkste voedingsstoffen voor een hoge tarweopbrengst.

De behoefte aan fosfaat is op zijn beurt vergelijkbaar met de behoefte aan zwavel. Tijdens de snelle groei in het voorjaar heeft de plant behoefte aan alle macro-voedingsstoffen (N-stikstof, P-fosfaat en K-kalium).

 

opname van macro-elementen

Opname van sporenelementen in wintertarwe 

Een evenwichtig bemestingsplan is essentieel. In deze strategie mogen secundaire elementen (m.n. Mg-magnesium en S-zwavel) en sporenelementen (m.n. Cu-koper en B-borium) niet ontbreken. Deze zijn immers (ook) belangrijk voor het realiseren van een hoge opbrengst.

behoefte secundair

Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor tarwe.

Wintertarwe bemestingsadvies