Toename van de korrelgrootte en het korrelgewicht bij tarwe

De grootte van de tarwekorrels is genetisch bepaald, maar verschilt naargelang de lengte van de korrelvullingsfase. Zodra de bestuiving heeft plaatsgevonden, begint de ontwikkeling van embryo en endosperm (meellichaam). Het gewas zet dan de fotosyntheseproducten, namelijk het eerder (in bladeren en stengels) opgeslagen zetmeel en eiwit, om in korrels die zich beginnen te ontwikkelen. Hoe langer deze korrelvullingperiode, hoe groter de tarwekorrel.

De korrelgrootte kan niet alleen met bemesting positief worden beïnvloed, maar ook door middel van watermanagement (bewatering om droogte te voorkomen) en gewasbescherming. Fungiciden en voedingsstoffen zorgen namelijk voor gezonde, groene bladeren, waardoor de kans op ziekten afneemt en de gezondheid van het gewas wordt verbeterd.

 

Bemesting en de korrelgrootte en korrelgewicht bij tarwe


Stikstof

Stikstof bemesting bij tarweBemesting met stikstof heeft een grote invloed op de uiteindelijke grootte en het gewicht van de tarwekorrel. Vroege bemesting zorgt voor grote bladeren en een hoog koolhydraatgehalte in de spruiten, dat tijdens de afrijping naar de korrels in ontwikkelingsfase wordt geleid. Dit is met name van belang in droge gebieden. Daar kan immers 60% van de gewasopbrengst voortkomen uit deze "reserve". Het stikstofgehalte in het gewas moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de bladeren niet vroegtijdig verouderen. Anders wordt de korrelvullingperiode korter.

 

Fosfaat

Fosfaat speelt een belangrijke rol bij de energievoorziening voor de stofwisseling van het gewas. De herverdeling van de opgeslagen koolhydraten vraagt energie. Daarom is de aanwezigheid van voldoende fosfaat belangrijk voor het verkrijgen van een goede korrelgrootte van de tarwe. 

Om uiteindelijk grotere korrels te verkrijgen, kan zowel vaste fosfaatmest als vloeibare fosfaatmest voor bladbemesting worden gebruikt.

 

Kalium

Omdat kalium de sapstroom regelt, ondersteunt dit element het transport van de voedingsstoffen in het gewas. Wanneer de voedingsstoffen in de korrel worden opgeslagen, moet het kaliumgehalte op peil blijven. Kalium kan een voortijdige afrijping voorkomen, die vaak wordt veroorzaakt door droogte tijdens de korrelontwikkeling. Bij een tekort aan kalium heeft het gewas moeite met de regeling van de sapstroom, wat kan leiden tot hittestress en verwelking. Een goede kaliumbemesting kan de korrelvullingsfase verlengen en het korrelgewicht van de tarwe verbeteren. 

Kalium bemesting bij tarwekalium korrel

 

Mangaan en zink

Effect mangaan en zinkbemesting op korrelgewichtZowel mangaan als zink spelen een belangrijke rol bij de stikstofstofwisseling van het gewas en kunnen daarom het korrelgewicht van de tarwe verhogen.

Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor tarwe.

Wintertarwe bemestingsadvies