Toename korrelaantal per aar bij tarwe

Het aantal korrels per oppervlakte-eenheid vloeit voort uit het aantal vruchtbare spruiten per oppervlakte-eenheid en het korrelaantal per aar. De agrariër moet daarom rekening houden met de gewasvoedingsstoffen die het korrelaantal per aar kunnen beïnvloeden.

Bemesting en het korrelaantal per aar bij tarwe

Stikstof

Gemiddelde effecten van hoog of laag stikstofStikstof beïnvloedt het korrelaantal per aar. Tarwe met een hoge opbrengst heeft ongeveer 45 tot 50 korrels per aar. Dit aantal neemt af bij een tekort aan stikstof.

Het tijdstip van de stikstofbemesting is belangrijk, omdat het korrelaantal per aar zeer vroeg (van het stadium van de dubbele ring tot het begin van de bloeitijd) wordt bepaald.

 

Kalium

Effect van kalium op korrelaantalKalium beïnvloedt het korrelaantal per aar.

Onderzoek van de "Potash Development Association" heeft een duidelijk verband aangetoond tussen de hoeveelheid kalium en het korrelaantal per aar. Een tekort aan kalium verhindert de ontwikkeling van een deel van de potentiële zaadkorrels. Bovendien neemt dan de kieming van de korrels af.

 

  

Mangaan, zink, koper en boor

Effect Mn en Zn op aantal arenkoper opbrengst wintertarwe

  

koper opbrengst zomertarwe

boor opbrengst wintertarwe

 

 

Andere teeltmaatregelen die het aantal tarwekorrels beïnvloeden

Het werkelijke korrelaantal per aar verschilt van jaar tot jaar en wordt beïnvloed door allerlei factoren:

  • Soortenkeuze/tarweras
  • Besmetting door ziekte tijdens de bloei
  • Weersomstandigheden tijdens de bloei
  • Temperatuur en hoeveelheid zonlicht voor de eindstandige aartjes (GS30).
Dit maakt hoge opbrengsten mogelijk, die op twee manieren kunnen worden gerealiseerd:
  1. Laag aantal spruiten en hoog korrelaantal per aar
  2. Hoog aantal spruiten en laag korrelaantal per aar.

 

Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies
Tarwe bemestingsadvies

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbeveling voor tarwe.

Wintertarwe bemestingsadvies