Gewasbescherming

Plantenveredelaars introduceren steeds meer variaties die resistent zijn, of die gedeeltelijke resistentie bieden, tegen diverse ziekten zoals Verwelkingsziekte, Septoria, Fusarium, Alternaria, Stemphylium en het Tabak Mozaïek Virus, evenals nematoden (rondwormen).

Telers kunnen de impact van ziekten zoals meeldauw minimaliseren door het gebruik van geschikte fungicide programma's. Geïntegreerde gewasmanagementtechnieken dat de bladeren droog en dauwvrij houden of zorgen voor een goede luchtstroom in de kassen, zullen uitbraken van ziekten zoals grauwe schimmel en meeldauw minimaliseren.

Sterilisatie van bodems, heet-waterbehandeling van zaden en geschikte toepassing van bactericiden zal bacteriële kanker en bacteriële vlekken minimaliseren.

Insecten zoals de witte vlieg, trips en spint zijn moeilijker te bestrijden als gevolg van een toenemende wijdverspreide resistentie tegen pesticiden. In de afgesloten omgeving van de kas zijn roofdierinsecten en bio-pesticiden steeds handigere middelen.Bij bodem geteelde gewassen is onkruidbestrijding essentieel om de concurrentie voor vocht en voedingsstoffen te verminderen.

nematode damage on tomatospray unit for crop protection

 

Yara's Toolbox

Yara heeft een Toolbox ontwikkeld met diverse tools, apps en diensten die u kunnen helpen de juiste voedingsbeslissingen te maken en de maximale opbrengst uit uw mestinvestering te halen.