De rol van calcium in de tomatenteelt

Calcium speelt een sleutelrol bij de opbouw van de celwanden en bij de stabilisatie van de celmembranen. Het heeft ook een directe invloed op de zoutbalans in de plantencellen en het activeert de kalium om regulerend op te treden bij het openen en sluiten van de huidmondjes om zodoende het water in de plant te verplaatsen.

Ca en opbrengst

Ca en vruchtinhoud

Ca en stevigheid

Ca opname en ammonium

Ca en neusrot

Ca nitraat en neusrot

 

Effect van calcium per groeistadium

Stadium Calcium effect
Kieming Stimuleert de wortel- en bladgroei
Vegetatieve groei Zorgt voor een goede groei van het gewas
Bloei - vruchtzetting Maximaliseert de totale ontwikkeling
Vruchtrijping - volgroeid Zorgt voor een goede stevigheid en kwaliteit. Vermindert de kans op neusrot

 

Algemene richtlijnen voor de toediening van calcium

Calcium is nodig in relatief grote hoeveelheden. Aangezien calcium nodig is gedurende de gehele groeiperiode, en het transport in de vruchten langzaam verloopt, is het belangrijk om het hele seizoen voldoende niveau aan te houden voor maximale kwaliteit en houdbaarheid.

 

Calciumgebrek in tomaat

Het meest duidelijke gebrekssymptoom is neusrot. Gebrek resulteert echter ook in verbranding van de jonge delen en het afsterven van de groeipunten van zowel de wortels als de scheuten. Het blad van zaailingen vervormt en er ontwikkelen zich, vanaf de bladranden, gele tot paars-bruine necrotische plekken die zich naar het midden van de bladeren, tussen de nerven, verplaatsen. De groeipunten sterven snel af. Bij volwassen planten worden de randen van de jongste bladeren bruin met soms gele plekken tussen de nerven. Het groeipunt sterft af en de bloemknoppen ontwikkelen zich niet verder. 

In het veld kom neusrot vaker voor op zure gronden en gronden met een hoog zoutgehalte waar het kan leiden tot een vasculaire verdeling aan de basis van de plant die weer verwelking tot gevolg heeft. Het komt veel voor op drogere gronden. Gewassen die groeien op kalkrijke gronden hebben ook aanvullend calcium nodig omdat de calcium in de grond niet altijd voor de plant beschikbaar is. Als er een overmaat aan calcium gegeven wordt, kan dit leiden tot een gebrek aan kalium en/of magnesium vanwege de onbalans tussen de voedingselementen. 

Meer informatie over calcium en andere gebreksverschijnselen in tomaat vindt u in Gebreksverschijnselen - Tomaten.

Tomaat bemestingsadviezen

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbevelingen voor tomaat.