De rol van zink in de tomatenteelt

Zinc is betrokken bij een reeks van enzymatische reacties overeenkomstig aan die van mangaan en magnesium. Het is belangrijk voor de ontwikkeling en het functioneren van groeiregulatoren (zoals auxine) die de strekking van de internodiën beïnvloeden. Het speelt ook een rol bij de ontwikkeling van de chloroplasten.

Effect van zink per groeistadium

Stadium Zink effect
Kieming Zorgt voor een goede scheutgroei
Vegetatieve groei Zorgt er voor dat de groei niet begrensd wordt
Bloei - vruchtzetting Maximaliseert de bloemvorming, ontwikkeling en bevruchting
Vruchtrijping-volgroeid Zorgt voor een goede afrijping

 

Algemene richtlijnen voor de toediening van zink

Zorgt voor een voldoende beschikbaarheid van zink voor de bloei. Tekorten komen zelden voor in de glastuinbouw.

 

Zinkgebrek in tomaat

De internodiën blijven dunner en korter (1/3 - 1/2 van een normale plant) waardoor de plant een rozetvormig uiterlijk krijgt. Het blad blijft klein en dik met een leerachtig uiterlijk. Omdat de bladharen dicht op elkaar staan, krijgen de kleinere bladeren een zilvergrijze, groene glans. Onregelmatige, geelachtige, groene chlorotische plekken verschijnen op de bladeren. Deze kunnen zich ontwikkelen tot bruine, necrotische gebieden over het hele blad. De bladeren gaan dood en vallen af; de bloemen sterven af. Alle vruchten blijven klein en rijpen voortijdig af. Hoge fosfaatgehalten en anaerobe omstandigheden kunnen zinkgebrek veroorzaken. 

Bij een overmaat aan zink vertonen de planten symptomen die overeenkomen met ijzergebrek, o.a. chlorose van het jonge blad.

Meer informatie over zink en andere gebreksverschijnselen vindt u in Gebreksverschijnselen - Tomaten.

Tomaat bemestingsadviezen

Yara's bemestingsadviezen kunnen je helpen de maximale opbrengst te behalen. Bekijk onze aanbevelingen voor tomaat.