Fosfaat in het blad geeft meer (knol)opbrengst

Uit een recente proef in België is gebleken dat YaraVita SOLATREL zorgt voor een hogere opbrengst in aardappelen. Door een bladbemesting met fosfaat toe te passen wordt zowel de knolaanleg als de knolontwikkeling positief beïnvloed.

Waarom is fosfaat belangrijk voor aardappelen?

Fosfaat is betrokken bij alle energie-intensieve processen van de plant; vooral bij de omzetting van lichtenergie in zetmeel. Gedurende het groeiseizoen vermindert het fosfaatgehalte in het blad. Gevolg hiervan is dat de processen voor knolvulling, waarbij fosfaat dus een centrale rol speelt, langzamer verlopen. Minder fosfaat in het blad is dus gelijk aan minder opbrengst.

Hoe kan YaraVita SOLATREL helpen?

De fosfaatbladmeststof YaraVita SOLATREL houdt het fosfaatgehalte in het blad op een constant hoog niveau. Daardoor blijft de fotosynthese in de plant doorgaan. Dit komt ten goede aan de plantgroei en de knolvulling.

Uit een recente proef uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst België blijkt dat dit resulteert in meer opbrengst van 3,5%. Dit is ruimvoldoende om de inzet van YaraVita SOLATREL terug te verdienen.

ROI YaraVita SOLATREL in aardappelen

Ras Fontane
Opbrengst YaraVita SOLATREL (t/ha) 53,26
Control (t/ha) 51,5
Meeropbrengst (t/ha) 1,76
Prijs aardappelen (€/t) € 250
Financiële meeropbrengst (€/ha) € 440
Kosten YaraVita SOLATREL (€/ha) € 80
ROI €/ha € 360