Haal meer stikstof uit zwavel

Met de hoge kunstmestprijzen op dit moment is het belangrijker dan ooit om efficiënt om te gaan met het strooien van meststoffen. De Nutrient Usage Efficiency (NUE) geeft de mate van efficiëntie aan. Zwavel zorgt voor een efficiëntere opname van stikstof en verhoogt de NUE.

Zorg voor een efficiënte opname

Zwavel is essentieel voor de vorming van eiwit, aminozuren en enzymen in de plant. Daarnaast zorgt zwavel voor een betere opname van stikstof in de plant. Planten nemen stikstof voornamelijk op als nitraatstikstof. Ophopingen ontstaan echter als er niet voldoende (door het zwavel gemaakte) enzymen in de vorm van nitraat- en nitrietreductase gevormd worden. Gemiddeld genomen hebben planten 50 kg/ha zwavel nodig. De toevoeging van zwavel als meststof draagt daardoor bij aan het verhogen van de NUE. Dat is ook goed te zien in onderstaande proefresultaat in tarwe uit 2008. Bij een gelijke stikstofgift laten de behadelingen met zwavel een hogere opbrengst en een betere kwaliteit (hoger RE%) zien.   

Verhoging van N-efficiëntie door zwavel.png

De juiste verhoudingen

Is in de eerste gift geen zwavel gebruikt, dan is het belangrijk om dit met de tweede gift wel te doen. Het kan ook zijn dat er meer (meer) organische meststoffen gebruikt zijn. Organische meststoffen, zoals rundveedrijfmest, bevatten uiteraard ook zwavel. Het grootste deel van de aanwezige zwavel is echter organisch gebonden en moet eerst worden gemineraliseerd voordat de plant het als sulfaat kan opnemen. Deze mineralisatie vereist een geschikte bodemtemperatuur en bodemvochtigheid. Ondanks hogere luchttemperaturen is de zwavelmineralisatie nog niet volledig op gang. Hierdoor kan er zwaveltekort ontstaan. YaraBela SULFAN biedt de optimale verhouding stikstof en zwavel (24% N en 18% SO3), waarbij iedere korrel de gelijke hoeveelheid van de voedingselementen bevat. Dit document van de Bodemkundige Dienst in België geeft ook meer uitleg over zwavelbemesting in graanteelt.

Efficiënte korrel? Dan nog efficiënt strooien

Nu de juiste verhouding is vastgesteld, is de juiste hoeveelheid nog nodig. En dat valt of staat bij een goed strooibeeld. Een constante stroming door de strooier, grote strooibreedte, gelijkmatige breedteverdeling en voorspelbare resultaten onder alle omstandigheden – het strooibeeld is afhankelijk van een aantal parameters die de meststoffabrikanten goed onder controle moeten hebben. We schreven eerder over waarom een goede, samengestelde korrel beter is dan een blend is in dit artikel. Zorg dus naast het kiezen van de juiste meststof ook voor een goede instelling van uw strooier.