Niet opgelost is de beste oplossing

Veiligheid en kwaliteit staan sinds jaar en dag al aan de basis van Yara, dit is ook terug te zien in de producten. YaraTera SUBSTRAFEED is de standaard voor zeer geavanceerde en geconcentreerde vloeibare meststoffen in de fertigatie voor glastuinbouw.

De toegevoegde waarde van vloeibare meststoffen

Door te werken met veilige en hoogwaardige apparatuur kan Yara op diverse wijzen meststoffen van hoge kwaliteit produceren. Een voorbeeld is Magnesul, een magnesiumsulfaat-oplossing. Dit wordt geproduceerd door zwavelzuur en magnesiumoxide met elkaar te laten reageren, waarbij van zowel sulfaat als magnesium in 1,75 mol/kg aanwezig is. Deze samenstelling kan ook verkregen worden door 43 kg bitterzout per 100 liter water op te lossen (in plaats van 37 kg). Het nadeel is echter dat bij oplossen geen invloed uitgeoefend kan worden op de ballaststoffen. Hierdoor kunnen verstorende ballaststoffen in de oplossing terecht komen.

Investeren in perfectie

Het perfectioneren van de vloeibare meststoffen voor de glastuinbouw begon al in het begin van jaren ’80. Yara produceerde in Sluiskil reeds voor die tijd salpeterzuur, een belangrijke grondstof voor zeer veel vloeibare meststoffen. Door slimme combinaties te maken van de grondstoffen van de elementen stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium en sulfaat stelde Yara een compleet productportfolio samen om deze hoofdelementen in iedere gewenste hoeveelheid samen te stellen. Dit productportfolio staat nu bekend als YaraTera SUBSTRAFEED.

Neutraliseren van zuren en logen

Hoger geconcentreerde zuren en logen zijn niet alleen gevaarlijker, ze veroorzaken ook meer slijtage aan de installatie (leidingen, tanks, sensoren en pompen). Bij YaraTera vloeibare meststoffen worden zuren en logen geneutraliseerd tot minder agressieve, bijna neutrale producten. Die reactie, waarbij warmte vrijkomt, vindt plaats in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden. Daarnaast worden YaraTera vloeibare meststoffen opgeslagen op een temperatuur van minimaal 7 °C en na productie worden ze teruggekoeld tot 25 °C.