WEIDE-SULFAN bewijst waarde bij melkveebedrijven

Bij melkveehouders in België en Duitsland die YaraBela WEIDE-SULFAN als minerale meststof toepassen op hun grasland zijn positieve resultaten waargenomen. Zowel de diergezondheid als de opbrengst en kwaliteit van gras door het toevoegen van selenium is verbeterd.

Resultaten melkveehouder uit Zuid-Duitsland

Een melkveehouder in Zuid-Duitsland bemest sinds 2019 zijn grasland onder andere met YaraBela WEIDE-SULFAN, wat naast ammoniumnitraat en zwavel ook selenium bevat. De resultaten waren duidelijk: een hogere productie melk (1000 kg), verbeterde uiergezondheid en ook hogere gehaltes. Het celgetal zakte daarbij van 210.000 naar 120.000 ml.

Lokale analyse in België laat meer selenium zien

Een vers-gras analyse van 10 mei jl. uit België liet zien dat YaraBela WEIDE-SULFAN meer selenium toevoegt aan het gras. Een viertal bemestingen zijn onderzocht bij een testbedrijf in België, waarvan één bemesting met WEIDE-SULFAN (met selenium) en de overige drie bemestingen zonder selenium. Het gras dat bemest was met WEIDE-SULFAN bevatte tien keer zoveel selenium (334 µg per kg drogestof) dan de overige bemestingen.

Waarom selenium toevoegen?

Met YaraBela WEIDE-SULFAN geeft u een essentiële voedingsstoffen in 1 meststof, dat van belang is voor de diergezondheid en de opbrengst en kwaliteit van gras. In de meststof zit de nodige ammonium- en nitraatstikstof, zwavel voor meer en beter eiwit en selenium voor een goede diergezondheid en vruchtbaarheid. Met YaraBela WEIDE-SULFAN zit het allemaal in 1 korrel.