Tien redenen om YaraBela NUTRI BOOSTER te gebruiken

De nieuwste aanvulling op de YaraBela stikstofmeststoffen van Yara heet NUTRI BOOSTER. Het bevat extra selenium om de gezondheid van de koeien op peil te houden. Lees hier waarom u het moet gebruiken.

1 | Op alle soorten grond bestaat nu de mogelijkheid om jaarrond selenium te bemesten. Hoe doe je dat?

Met het bekende product YaraBela WEIDE-SULFAN was er al een veelzijdige meststof beschikbaar voor alle gronden, speciaal gericht op de eerste en tweede snede. Het pakket is nu uitgebreid met een meststof die in de zomer gebruikt kan worden voor de volgende snedes: YaraBela NUTRI BOOSTER. Selenium is van vitaal belang voor de vruchtbaarheid en voorkomt problemen zoals het vasthouden van de placenta, uierontsteking en zwakke kalveren. Daarnaast zorgt het voor een verhoogd aantal witte bloedcellen, wat ten goede komt van de weerstand.

2 | NUTRI BOOSTER zorgt jaarrond voor selenium voor melkvee. Waarom is dat belangrijk?

Niet alleen de eerste en tweede snede worden meer opgevoerd aan de melkkoeien; de vijfde snede wordt vaak gecombineerd met een eerste snede. Het is dus belangrijk dat alle snedes voldoende selenium bevatten. Voldoende selenium voor melk- en kalfkoeien zorgt voor:

  • Gezonde en sterke kalveren
  • Een goede weerstand
  • Verbeterde uiergezondheid
  • Betere klauwen

Ook een lager celgetal is één van de kenmerken als een tekort aan selenium wordt aangevuld.

3 | NUTRI BOOSTER is geen blend. Wat betekent dat?

Elke korrel bevat evenveel stikstof (N), zwavel (SO3) en selenium. Doordat deze elementen in 1 korrel zitten, is er geen sprake van ontmenging en dus zijn er geen strooibanen te zien. Elke grasspriet op het land wordt daardoor in gelijk mate voorzien van selenium.

4 | NUTRI BOOSTER beschikt over een zeer hoge korrelkwaliteit en een uniforme korrel. Waarom is dit belangrijk?

Deze eigenschappen zorgen er voor dat er tot zeker 24 meter egaal en gelijk gestrooid kan worden zonder dat er strooibanen ontstaan. Bij ongelijkmatig strooien (bijvoorbeeld met een blend) kunnen opbrengstverliezen optreden en ook een lagere kwaliteit.

5 | NUTRI BOOSTER voorkomt stofvorming achter de strooier. Wat wordt daarmee bedoeld?

Het is soms op het land bij het strooien wel eens te zien dat stofwolken ontstaan achter de strooier. Dit is absoluut onwenselijk, omdat er dan niet egaal gestrooid wordt. Als er geen stof waargenomen wordt, kan er van uit gegaan worden dat alle meststoffen op het eigen veld terecht komen. Daarbij is de NUE (Nutrient Usage Efficiency) ook hoger, omdat er efficiënter gestrooid kan worden.

6 | NUTRI BOOSTER is ook speciaal voor vleesvee. Waarom voor vleesvee?

De behoefte aan selenium is bij vleesvee hoger dan bij melkvee, zeker bij Belgische Wit Blauwen. Met YaraBela NUTRI BOOSTER kan er met een lagere stikstofgift toch voldoende selenium gegeven worden doordat de meststof een gehalte van 15 ppm heeft.

7 | YaraBela NUTRI BOOSTER bevat de juiste hoeveelheid zwavel voor veengrond. Waarom is 5% SO3 genoeg?

Zelfs in veengrond is zwavel vaak niet voldoende beschikbaar in het voorjaar, dus een zwavelgift is dan belangrijk. Teveel zwavel geven is echter niet wenselijk, dit leidt onder andere tot een verminderde opname van selenium en koper. In YaraBela NUTRI BOOSTER is de combinatie van stikstof, zwavel en selenium optimaal voor jaarrond gebruik, ook voor weides met vleesvee.

8 | Stikstof in NUTRI BOOSTER is ammonium-nitraat wat zeer efficiënt opgenomen wordt. Hoe kan dat?

Door ammoniumnitraat als stikstofvorm te gebruik wordt de kans op ammoniakverlies, zoals dat te zien is bij ureumhoudende meststoffen, geminimaliseerd. Het nitraat wordt direct in het bodemvocht opgenomen en is dan direct beschikbaar voor de plant. Ureum en ammonium moeten eerst nog omgezet worden worden en komen dus langzamer vrij. 

9 | NUTRI BOOSTER bevat natriumselenaat. Waarom natriumselenaat?

Natriumselenaat wordt veel beter opgenomen in het gras dan een bemesting met natriumseleniet.   Natriumselenaat wordt in de eerste 10 dagen volledig opgenomen door het gras. Hierna volgt een verdunnend effect door de toename van de drogestof.

10 | Selenium in gras wordt zeer goed opgenomen door de koe. Hoe kan dat?

Het selenium is gebonden aan een aminozuur en wordt onbeperkt opgenomen. Dit komt doordat het als een eiwit wordt gezien door de koe en daardoor wordt het zeer goed opgenomen. Om het niveau in het bloed te verhogen is het selenium verstrekken via het gras de meest efficiënte en beste manier.

Beluister ook de podcast over selenium in de melkveehouderij: