Optimale maisteelt: de cruciale rol van borium

Voor melkveehouders die streven naar gezonde maisplanten en een hoge opbrengst is het essentieel om de rol van borium in de maisplant te begrijpen.

Mais heeft borium nodig voor onder andere een optimale kolfvulling en kan het beste via de wortel toegediende worden vanwege immobiliteit in de plant. Met YaraBela Sulfan Bor kan dit via rijbemesting het meest efficiënt gedaan worden.

Efficiënt transport via worteltoediening

Een maisplant vereist continue aanvoer van borium via de bodem en de wortel en heeft dit direct na het zaaien al nodig. Vooral voor de jonge jeugdgroei van de wortels is het belangrijk om voldoende borium te geven. Hierdoor kan de gehele plant adequaat worden voorzien van deze cruciale voedingsstof. Bovendien kan borium wel getransporteerd worden naar het ene blad, maar is het niet mobiel genoeg om van oudere naar nieuwe bladeren getransporteerd te worden. In tegenstelling tot bladbemesting, waarbij vaker gespoten zou moet worden van het eerste tot het laatste blad, biedt bemesting via de wortel een meer efficiënte en duurzame werking.

Stikstof en zwavel: belangrijke elementen voor groei

Naast borium is stikstof (N) ook van groot belang voor een gezonde maisgroei. YaraBela Sulfan Bor bevat stikstof in een nitraat- en ammoniumdeel. Nitraat werkt snel en is mobiel in de grond, waarbij het aanwezige ammonium in de bodem blijft en langzaam wordt omgezet naar het opneembare nitraat. De aanwezigheid van zwavel in de meststof bevordert deze opname door als katalysator te fungeren, waardoor stikstof efficiënter wordt opgenomen.

Fosfaatloze maismeststof toepassen bij derogatie

Voor bedrijven die deelnemen aan derogatie, is het gebruik van fosfaatloze maismeststoffen een must, aangezien er dan geen fosfaat uit minerale meststoffen toegediend mag worden. Het optimaliseren van boriumtoevoer, samen met de juiste stikstof- en zwavelverhoudingen, vormt een integraal onderdeel het bemestingsplan. YaraBela Sulfan Bor biedt de ideale verhouding nutriënten:

  • Stikstof (N): 24%
  • Zwavel (SO3): 17%
  • Calcium (CaO): 10,7%
  • Borium (B): 0,25%

Optimale doorstroom in zaaimachine

Door de uniforme, harde korrel (waarbij elke korrel dezelfde samenstelling van de nutriënten stikstof, zwavel en borium bevat) is de doorstroom in de zaaimachine bij de rijenbemesting optimaal. Naast dat de plant de optimale voeding in de stikstof-, zwavel- en boriumbalans krijgt, kan er ook efficiënter gewerkt worden zonder opstoppingen in de machine.

Bekijk ook onderstaand de video van onze agronoom Pieter De Prycker over de rol van YaraBela Sulfan Bor in de maisteelt.