Welke meststof is het beste voor de eerste snede op grasland?

Zwavel is op grasland van belang voor groei, eiwitvorming en enzymvorming. In het voorjaar is een zwavelgift nodig vanwege de lage depositie uit de lucht en de lage bodemtemperaturen.

Zwavel kent veel groeivoordelen, maar het heeft ook een verzurende werking. YaraBela WEIDE-SULFAN voorziet in het beste van beide werelden.  

Voor de hand liggende keuze of doordenkertje? 

De voordelen van een zwaveltoepassing in de bemesting zijn makkelijk op te sommen: 600 kg meer drogestof per hectare, een extra ruw eiwit van 108 kg per hectare en een effect van ruim 5% meer VEM-opbrengst. Afhankelijk van de opbrengst neemt grasland jaarlijks 30 tot 50 kg zwavel per hectare op. Met name op zandgronden kunnen tekorten voorkomen, dus lijkt het extra toepassen van zwavel een ‘no-brainer’ te zijn.

Verzurende werking van zwavel 

Zwavel kent echter ook een verzurende werking. In de toepassing van nitraatmeststoffen leidt dit ook tot kosten voor het compenseren van deze verzuring met kalk. De keuze van meststoffen kan op het eerste gezicht leiden tot een hogere opbrengst, maar kan qua verzuring op langere termijn leiden tot hogere kosten voor de kalkcompensatie.  

Kies de juiste meststof 

Een té hoge zwavelbemesting leidt tot een slechtere opname van koper en selenium. Om de voordelen van zwavel optimaal te benutten ten opzichte van de verzurende werking is een juiste verhouding stikstofzwavel noodzakelijk. Een optimale balans ligt bij 4:3 stikstof / zwavel. Deze meststofverhouding is ideaal voor grasland. YaraBela WEIDE-SULFAN is een voorbeeld van een meststof die aan deze behoefte voldoet voor een juiste toepassing voor grasland in het voorjaar. In de onderstaande tabel is goed te zien dat de kalkcompensatie bij toepassing van ASS meer dan dubbel zo hoog is ten opzichte van het toepassen van YaraBela WEIDE-SULFAN. 

Chemische verbinding / voedingsstof

 

Komt overeen met een kalkaanvoer/ -afvoer uit:

CaO

 

+1,0 kg CaO

MgO

 

+1,4 kg CaO

K2O

 

+0,6 kg CaO

Na2O

 

+0,9 kg CaO

SO3

 

-0,7 kg CaO

Cl

 

-0,8 kg CaO

P2O5

 

-0,4 kg CaO

N

 

-1,0 kg CaO

 

De kalkwaarden kunnen toegepast worden op diverse stikstof-, zwavel- en fosformeststoffen (zie volgende tabel). Dit geeft een duidelijk inzicht in de verzurende werking uitgedrukt in fictieve aanvoer of afvoer (verzurend) van CaO.

Kalkwaarden (landbouwgrond) bij belangrijke meststoffen

 

 

 

Product

 

Kalkwaarde per 100 kg N / P2O5 / K2O

Stikstof- en N/S meststoffen

 

Zwavelzuur ammoniak, ssA

 

-299

 

Ammoniumsulfaatsalpeter (ASS) / ENTEC26

 

-196

 

Urea Ammonium Sulfaat 33/12

 

-164

 

Yara Urea

 

-134

 

Urea ammoniumnitraat 32

 

-100

 

Ureum

 

-100

 

YaraBela SULFAN

 

-87

Stikstof - meststoffen

 

Kalkammonsalpeter zonder MgO

 

-55

 

YaraBela NITROMAG 27 (Kalkammonsalpeter met MgO)

 

-48

 

YaraLiva TROPICOTE (Kalksalpeter)

 

+80

Fosfaat / NP-meststoffen

 

Trippel Super Fosfaat (TSP)

 

-6

 

Di Amonnium Fosfaat (DAP)

 

-210

 

Mono Ammonium Fosfaat (MAP)

 

-336

NPK

 

15/15/15

 

-93

 

20/7/10 + 4 S

 

-115

 

Bespaar op kosten kalkcompensatie

De keuze van stikstofmeststoffen beïnvloedt in grote mate de verzuring op uw percelen. Naast dat dit extra kosten met zich meebrengt om deze verzuring ‘te repareren’, gaat ook uw bodemkwaliteit achteruit. Een verzurende werking door meststoffen en plantengroei is nooit te voorkomen, maar wel goed binnen de perken te houden. Uit de verschillende cijfers blijkt dat nitraatmeststoffen daarin vaak de beste keuze zijn. Kies daarom voor YaraBela Weide-Sulfan voor bemesting voor de eerste snedes in het voorjaar.

Direct een aanbod ontvangen? Vraag een offerte voor meststoffen aan via onderstaande knop.

Offerte aanvragen