september 19, 2016

Yara: continu voorop in ontwikkeling

By: Peter van Noort

De afgelopen tweehonderd jaar is er binnen de land- en tuinbouw veel veranderd in de wijze van bemesting. Yara vervulde hierin een voortrekkersrol – en nog steeds. De belangrijkste ontwikkelingen in vogelvlucht.

De afgelopen tweehonderd jaar is er binnen de land- en tuinbouw veel veranderd in de wijze van bemesting. Yara vervulde hierin een voortrekkersrol – en nog steeds. De belangrijkste ontwikkelingen in vogelvlucht:

Al bijna tweehonderd jaar proberen mensen te komen tot betere oogstresultaten door het gebruik van meststoffen. Door de jaren heen volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Het begon allemaal in 1840, toen Justus von Liebig ontdekte dat de groeisnelheid van een gewas maximaal is wanneer aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan en alle benodigde elementen in de juiste hoeveelheid aanwezig zijn. 

Deze theorie vormde het startpunt voor de ontwikkeling van kunstmestfabricage; tot die tijd werd vooral dierlijke mest op de grond gebracht. Aan het begin van twintigste eeuw ging het huidige Yara calciumnitraat produceren. Von Liebig erkende al het belang van nitraat als meststof, en ook calcium is een belangrijk element voor de plantgroei- en ontwikkeling. Door de inzet van calciumnitraat konden duidelijk betere oogsten worden behaald. 

ontwikkelingen yara

 

Deltaspray en Kristalon

yaralivaOngeveer in dezelfde periode dat Von Liebig met zijn theorie kwam, werden de eerste kassen in het Westland gebouwd en nam met name de teelt van druiven een vlucht. Eerst werden kassen tegen een muur gebouwd, rond 1900 ontstonden de eerste vrijstaande kassen die ook nog verwarmd werden. De Nederlandse tuinbouw ontwikkelde zich; de teelt onder glas was in opkomst en door betere benutting van meststoffen werden de oogsten geoptimaliseerd. Toch duurde het tot begin jaren '60 voordat pogingen werden gedaan om de elementen zo dicht mogelijk bij het gewas te doseren; tot die tijd werd kunstmest als korrelmest op het land gebracht. Dit gebeurde via sproeileidingen, hiermee werd water zo dicht mogelijk bij het gewas toegediend. De kunstmestfabrikanten speelden hierop in door wateroplosbare meststoffen te ontwikkelen. Deltaspray en Kristalon - productconcepten van Yara die alle elementen bevatten die een gewas nodig had - waren hierin de voorlopers. De goede oplosbaarheid bood de tuinder een stukje gemak. En door het toedienen van de juiste hoeveelheid elementen kon de oogst verder worden geoptimaliseerd. Ook vandaag de dag zijn de Kristalonproducten nog altijd een vertrouwde en veelgebruikte meststof.

 

Substrafeed

super fkOok door kennisuitwisseling tussen tuinders, bemestings- en meststoffenspecialisten werd de toediening en benutting van voedingselementen steeds verder geoptimaliseerd. Komkommertelers in De Kring, die begin jaren '80 overstapten van telen in de grond naar telen op substraat, ontdekten dat zij hierdoor meer magnesium moesten inzetten in de teelt. Dit werd vooral veroorzaakt doordat in het leiding- en/of slootwater minder magnesium en meer zwavel zat. De enige magnesiumbron die de teler voorhanden hadden was Bitterzout. Nadeel van Bitterzout is echter dat het naast magnesium ook eenzelfde hoeveelheid zwavel bevat. Er was in die tijd wel een meststof die calciummagnesiumnitraat bevatte, maar die loste slecht op en kon daardoor niet worden toegediend via leidingen. Het toenmalige Windmill - Yara nam door de jaren heen diverse kunstmestfabrikanten over, waaronder Windmill - kwam toen met de oplossing: Magnitra. Dit werd de eerste vloeibare meststof en hiermee het startpunt voor de ontwikkeling en de inzet van meer vloeibare meststoffen. De volgende stap was een vloeibare oplossing voor ammoniumnitraat: Amnitra. En omdat MKP erg duur werd, kwamen de vloeibare meststoffen BFK en ZFK (later fosforzuur) op de markt. Begin 1983 was Substrafeed, de complete vloeibare meststoffenrange van Yara, een feit. Alle elementen waren toen in vloeibare vorm beschikbaar. De afgelopen decennia hebben vloeibare meststoffen vaste voet aan de grond gekregen.

Bijna 200 jaar na Von Liebig staat de voeding van gewassen op een zeer hoog niveau.
Echter: verbeteringen blijven mogelijk en noodzakelijk. Daar zet Yara continu op in.