Magnesiumgebrek (mg) wordt erger door

  • Zandgronden
  • Zure gronden
  • Kalirijke gronden
  • Gronden met een hoge kaligift
  • Koude, natte perioden

Magnesium is belangrijk voor

  • Onderdeel van het chlorofylmolecuul
  • Fosfaatmetabolisme
  • Stikstofmetabolisme
  • Eiwitsynthese
  • Wateropname door de plant