Zwavelgebrek (s) wordt erger door

  • Zure gronden
  • Lichte, zanderige gronden (uitspoeling)
  • Laag in organische stof
  • Slecht beluchte gronden (drassige gronden)
  • Gebieden met een lage industriële uitstoot

Zwavel is belangrijk voor

  • Eiwit-ontwikkeling (aminozuren)
  • Co-enzym
  • Vitamine A