Elke korrel telt; dankzij deze tips vermijdt u kostbare strooifouten

In het voorjaar zijn in graangewassen soms strooibanen te zien. In de meeste gevallen is dit te wijten aan strooifouten van meer dan 20% bij het verspreiden van de stikstof. De effecten van een slechte kunstmestverdeling bij andere voedingsstoffen zijn slechts zelden zichtbaar, dus dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Dwarsverdeling meten

De ervaring leert dat de variatiecoëfficiënt bij circa 70% van alle applicaties van minerale kunststoffen met centrifugaalstrooiers in Duitsland hoger dan 12% is; dat leidt tot verminderde opbrengsten. Wie deze dure strooifouten wil vermijden, moet absoluut de dwarsverdeling controleren.

Stel uw kunstmeststrooier goed in

Overslag, transport en opslag hebben een grote invloed op kunstmest en daarom heeft elke partij weer andere strooi-eigenschappen. Strooitabellen en kunstmestanalyses bieden dan ook alleen aanknopingspunten voor de instelling van de strooier. Er bestaan verschillende methoden om de dwarsverdeling te meten. Meestal worden bakken met opvangroosters gebruikt; bij het opstellen is het van belang dat de bakken recht staan. Om de precisie te verhogen, wordt aangeraden om minstens zeven bakken te gebruiken voor de meting.

EasyCheck-System

Een nieuwe meetmethode is het EasyCheck-System van Amazone. Hierbij worden 16 matten met rubberen noppen uitgelegd; de circa 10 mm lange noppen vangen de kunstmestkorrels op en zorgen voor een gelijkmatige verdeling over de mat. De kleur lila zorgt voor een contrast met alle gangbare kunstmestsoorten, zodat het totaalbeeld via een app kan worden verwerkt. Na evaluatie ontvangt de gebruiker per omgaande een advies voor het optimaliseren van de strooierinstelling.

De voordelen van opvangbakken

Nóg meer voordelen ten opzichte van opvangbakken: minder tijd, gemakkelijker transport en betere verwerking. Ingebouwde dwarsverdelingssensoren zijn vooral geschikt voor ongelijkmatige producten en hellende percelen; de meerprijs ligt - afhankelijk van het fabrikaat - tussen € 5.000 en € 7.000. Radarsensoren meten het feitelijke vertrekpatroon van de kunstmestkorrels en stellen het landingspunt naar behoefte bij. Overigens moet er ook bij deze techniek dagelijks worden gekalibreerd met behulp van testbakken.

Tips voor de aanschaf en opslag van kunstmest

Alleen met kwalitatief hoogwaardige kunstmest lukt het om de afdekking te handhaven en tegelijkertijd de opbrengsten te verhogen. Bepaal bij de aanschaf dus de herkomst, kwaliteit en opslagcondities; leg de afspraken eventueel zelfs schriftelijk vast. Bij de aankoop van kunstmest geldt: kwaliteit gaat vóór prijs! Let op onderstaande zaken.

1) Productcontrole bij aflevering: Wie het over kwaliteit heeft, moet deze ook controleren. Vooral stof is kritisch, aangezien dat noch met een schijvenstrooier, noch met een pneumatische strooier efficiënt kan worden verstrooid. Met het oog op regelmatige kwaliteitscontroles mogen schudboxen en testapparaten voor korrelhardheid op geen enkel bedrijf ontbreken.

2) Homogeen opslaan: Bij gebruik van schijvenstrooiers zonder dwarsverdelingssensor is de gelijkmatigheid van de kunstmest het belangrijkste kwaliteitskenmerk. Naarmate het spectrum van de korrelgrootte toeneemt, de vorm van de korrels ongelijkmatiger wordt en er meer korrelbreuk en stof is, groeit ook het gevaar van ontmenging bij opslag. Dat risico kan worden gereduceerd door te voorkomen dat zich een stortkegel opbouwt.

Bescherm de kunstmesthoop ook tegen vocht en temperatuurschommelingen. Een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 75% bij ureum en meer dan 65% bij KAS is vaak al voldoende om de kunstmest te laten zwellen. Elke omslag en elke dag zonder afdekking vergroot het risico van weke korrels en klontvorming.

Let bij oppervlakteopslag onder andere op onderstaande punten.

  • Vermijd een langdurige puntsgewijze opslag.
  • Zorg voor een vochtwerende ondergrond (bekleding) en zijwanden (folie of bekleding).
  • Bij het in opslag nemen mag de lucht niet al te vochtig zijn.
  • Houd deuren en doorgangen gesloten tijdens de opslagperiode.
  • Dek de hoop snel (binnen 12 uur) luchtdicht af.
  • De duur van de opslag mag niet meer dan 6 maanden zijn.
  • Ureum moet gescheiden van KAS-, NP- en NPK-kunstmest worden opgeslagen.

3) Hoogwaardige big bag-producten: Als alternatief voor losse storting kan kunstmest ook in big bags worden aangekocht. Het is gunstig dat de kunstmest in dat geval vanaf de productie tot het moment van verspreiding vrijwel niet in contact met de buitenlucht komt en dat mechanische belastingen als gevolg van omslag de korrels niet kunnen veranderen. Verzeker u er daarbij van dat de big bags direct bij de kunstmestfabrikant worden gevuld. Tweelaagse big bags met extra binnenfolie bieden de grootste zekerheid voor de korrelkwaliteit. Binnen de sector worden hier en daar al de eerste retoursystemen aangeboden om afval te vermijden.