Yara deelt kunstmest-kennis met akkerbouwers

De wereldmarkt voor kunstmest lijkt volledig ontspoord. Hoe dat komt en wat de vooruitzichten voor de komende maanden zijn, vertelt Marco Fleischmann op 26 januari 2022 tijdens de eerste Yara kennis- sessie.

Naast Fleischmann zal ook Maurits von Martels van de Boer Burger Beweging (BBB) bij het online event aanschuiven. Hij vertelt over zijn ervaringen in de Haagse politiek en hoe Tweede Kamerleden tegen landbouw aankijken.

Aanmelden voor de webinars

Artikel gaat verder onder de foto.

BASIC AA2301 Still studio Yara.png

Serie van webinars over gewasvoeding

De drie online kennis-sessies die Yara dit voorjaar organiseert, zijn volgens marketingmanager Peter Arkenbout van Yara Benelux vooral bedoeld om kennis over meststoffen en bemesting met agrarische ondernemers te delen. Zeker in een tijd van hoge kunstmestprijzen zoeken die naar mogelijkheden om de efficiency van de bemesting te verbeteren. Yara beschikt over eigen onderzoeksafdelingen en werkt samen met distributeurs in het praktijkonderzoek naar een efficiënte inzet van de meststoffen. Resultaten en praktijkervaringen zullen in de kennis-sessies naar voren komen. Aanmelden kan via www.yaradigifarm.nl.

Selenium voor diergezondheid en GrassN app

Zo is wetenschapper Paul Dobbelaar van de Universiteit Utrecht op 9 februari 2022 te gast tijdens een online kennis-sessie over ‘Geld verdienen met efficiënter bemesten.’ Hij deelt zijn kennis over het effect van selenium op de gezondheid en vruchtbaarheid van koeien. De landbouwkundige vraag welk effect selenium in kunstmest heeft, wordt toegelicht door melkvee- en graslanddeskundige Theo Courtz van Yara. Ook zal hij tijdens dit webinar de nieuwe GrassN app 2.0 presenteren aan de hand van een live-demonstratie. Met de GrassN app kunnen veehouders hun graslandbemesting heel nauwkeurig afstemmen op hun eigen teeltdoel, de bodemtoestand én de actuele weerverwachting.

Fertigatie in open teelten

De kennis-sessie ‘Fertigatie in open teelten’ op 16 februari 2022 gaat in op de voordelen van fertigatie in de teelt van aardappelen en fruit. Yara fertigatiespecialist Peter de Vries weet daar alles bespreekt uitgebreid de technische mogelijkheden, de kosten en meeropbrengsten. Daarnaast zal hij ingaan op het bewezen plantversterkend effect van biostimulanten met silicium.

Wilt u op de hoogte blijven van de komende webinars van Yara? Schrijf u dan via onderstaande knop in voor de Yara Digi Farm en laat u informeren over alle thema's rondom gewasvoeding.

Inschrijven Yara Digi Farm